מאגר מידע
מאגר מידע > יהודים בתפוצות > יהדות ספרד

קידוש השם במאות הי"א והי"ב: בין אשכנז לארצות האסלאם: ו. הזיקה אל הרציונליזם | מחבר: אברהם גרוסמן

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח

ליהדות ארצות האסלאם היתה זיקה הדוקה אל הרציונליזם. עקבות ברורים היו לה כבר במאה התשיעית, ופריחה גדולה היתה לה במאות הי'-הי"ב, הן בבבל, הן בצפון אפריקה ובמיוחד בספרד המוסלמית, והיא מצאה את ביטויה בכל תחומי היצירה והמחקר שיהודים עסקו בהם באותה עת. אומנם, זיקה זו היתה בעיקר נחלתן של שכבות עילית בחברה היהודית, ובעיקר בחוגי החצרנים ואנשי רוח, אך מטבען של שכבות מעין אלה, שהן משפיעות על מעגלים הולכים ומתרחבים של החברה כולה.

מי שחונך על ברכי הרציונליזם וסיגל אותו כדרך חיים, יקשה לו לייעץ לעצמו, לחבריו ולידידיו , להימנע מלומר משפט אחד שאין בו מעשה - את השהאדה - ולהציל בזאת את חייו ואת חיי בני משפחתו. אין פלא אפוא שאפילו בדורות מאוחרים יותר, תחת שלטון הנוצרים בספרד, רבו הממירים מבין חוגי החצרנים. אומנם, היו בין חסידי הרציונליזם גם כאלה שהטיפו ליהודים שלא להמיר לנצרות ולמסור את נפשם על קידוש השם, אך אין לראות בזאת קו המאפיין את העילית הרוחנית והחברתית בחברה היהודית בספרד.45

על כל פנים, כאשר דור גולי ספרד בחן בחינה מאוחרת של גורל עדתם, היו בהם כאלה שמנו את הפילוסופיה בין הגורמים לריבוי ההמרות בספרד הנוצרית.46

לחלקים נוספים של המאמר:

קידוש השם במאות הי"א והי"ב: בין אשכנז לארצות האסלאם
קידוש השם במאות הי"א והי"ב: בין אשכנז לארצות האסלאם: א. השפעת האידיאלים הדתיים שבסביבה הנוכרית: מרטירולוגיה מול תקיה
קידוש השם במאות הי"א והי"ב: בין אשכנז לארצות האסלאם: ב. היחס אל הדת הנוצרית ואל הדת המוסלמית
קידוש השם במאות הי"א והי"ב: בין אשכנז לארצות האסלאם: ג. היחס אל התרבות הנוצרית והמוסלמית
קידוש השם במאות הי"א והי"ב: בין אשכנז לארצות האסלאם: ד. תהליך ההמרה ומעמדם של המומרים
קידוש השם במאות הי"א והי"ב: בין אשכנז לארצות האסלאם: ה. היחס אל האגדה
קידוש השם במאות הי"א והי"ב: בין אשכנז לארצות האסלאם: ו. הזיקה אל הרציונליזם (חלק זה)
קידוש השם במאות הי"א והי"ב: בין אשכנז לארצות האסלאם: ז. הזיקה אל המורשת הארץ ישראלית

הערות שוליים:

    45. ראה: ספטימוס; ספרסטין ; הקר, קידוש השח; גרוס.
    46. על ההמרות בחוגי החצרנים ושכבת העילית ועל הערכת החצרנות היהודית הספרדית בפרספקטיבה היסטורית, ראה: בער, ספרד, עמ' 474-472 ,378- 369 , 353 - 327 ; בן-ששון, דור; ביינארט.


ביבליוגרפיה:
כותר: קידוש השם במאות הי"א והי"ב: בין אשכנז לארצות האסלאם: ו. הזיקה אל הרציונליזם
מחבר: גרוסמן, אברהם
תאריך: אביב תשנ"ח , גליון 75
שם כתב עת: פעמים : פרקי עיון במורשת ישראל במזרח
הוצאה לאור : מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
בעלי זכויות: מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
הערות: 1. פעמים הינו רבעון בין-תחומי לחקר קהילות ישראל במזרח, מיטב ההישגים המדעיים החדשים בכל התחומים של יהדות ספרד, אגן הים התיכון והמזרח בכתיבה בהירה ובליווי איורים רבים.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית