מאגר מידע

הבולשביקים | מחברת: קציעה אביאלי-טביביאן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

פלג במפלגת הפועלים הסוציאל-דמוקרטית הרוסית. במפלגה היו חילוקי דעות על הדרך שבה צריכה המהפכה להתחולל, על העיתוי הראוי ועל הְרּכב הנהגתה. חילוקי דעות אלו גרמו לפילוג ב- 1903 ובעקבותיו הוקמו שתי סיעות: הסיעה הבולשביקית (סיעת הרוב),  והסיעה המנשביקית (סיעת המיעוט). 

המנשביקים טענו כי רוסיה צריכה לעבור מפאודליזם לקפיטליזם ולדמוקרטיה, ורק אחר כך תפרוץ מהפכה סוציאליסטית. הבולשביקים בראשותו של לנין טענו כי אפשר לדלג על השלב הבורגני-דמוקרטי ולעבור ישירות מפאודליזם לסוציאליזם. על פי תפיסתם , הפרולטריון הרוסי בתמיכת האיכרים יפיל את משטר הצאר ויכונן ברוסיה חברה תעשייתית. מיד אחר כך יבצע הפרולטריון "מהפכה שנייה" ויכונן משטר סוציאליסטי שיתבסס על "הדיקטטורה של הפרולטריון".


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: הבולשביקים
שם ספר: מסעות בזמן : משלום למלחמה ולשואה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה
תאריך: 2009
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המשך כותר: אירופה, אגן הים התיכון והיהודים במחצית הראשונה של המאה ה- 20, טוטליטאריות ושואה.
2. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית