מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה

עמוד הבית > מדעי הרוח > מאגר מידע > עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל > עלייה שנייה

פרק זה עוסק בשלבי עיצובה הראשונים של תנועת העבודה בארץ ישראל. במסגרת זו בחרנו להתמקד בעיצובם של הרעיונות המרכזיים שהונחו בתשתיתה של תנועת הפועלים, אך גם באופן הקמתם של הכלים האירגוניים החשובים, בעזרתם יישמה התנועה בפועל את מטרותיה החברתיות, הכלכליות וההתיישבותיות בתקופה שקדמה להקמתה של מדינת ישראל.

מבוא - גורמי משיכה ודחף

למושג עלייה שניה שני מובנים:

האחד - כרונולוגי, המצביע על טווח השנים שבין 1904 ל- 1914 ומתייחס לכלל ציבור העולים שהגיע לארץ ישראל בשנים אלו.

השני - סוציולוגי ואידיאולוגי, המכוון לקבוצה מצומצמת מכלל העולים, שהגיעה לארץ טעונה במניעים ציוניים ובהשקפת עולם חברתית , במטרה להטוות דרכים חדשות ליישובה של הארץ. עלייה זו בידלה עצמה מן העליה הראשונה, אותה ביקרה באופן חריף, חיפשה דרכים לשנות את מציאות החיים במושבות וחיפשה דרכים חדשות בהתיישבות ובאירגון הפועלים בארץ.

העליה השניה נבעה אף היא , כעלייה הראשונה, מגורמי דחף שהביאו רבבות יהודים להחלטה להגר מארצות מוצאם, בעיקר לארצות הברית ולארצות המערב, ולמיעוט בתוכם לבחור בארץ ישראל כיעדם הנשאף.

עבור קומץ קטן מאלו שבחרו להגר לארץ ישראל לוותה העלייה הזו גם בגורמי משיכה אידיאולוגיים יחודיים שהיו קשורים ברעיונות לאומיים וחברתיים מהפכניים, עליהם נעמוד ביתר הרחבה בהמשך.

בקומץ זה יתרכז עיקר ענינה של סקירה זו, המתמקדת בראשיתה של תנועת העבודה.

מיקוד אתר זה בתנועת העבודה אינו בא לייתר או להמעיט בחשיבותו ובתרומתו של מרבית ציבור העולים לארץ באותן שנים, שלא ראה עצמו מזוהה עם ציבור העולים הסוציאליסטי, ממנו צמחה מאוחר יותר תנועת העבודה. עם זאת נציין כי העיסוק הייחודי בתנועת העבודה נובע מחשיבותה כתנועה המרכזית שהנהיגה את המהפכה הציונית בארץ , כמו-גם התוותה את דרכה הרעיונית והארגונית של המדינה שבדרך.

תנועה זו ראתה בעצמה לא רק תנועה מנהיגה, אלא בעיקר תנועה מגשימה. נכונות זו, להגשמה אישית, מעשית, באה לידי ביטוי בתחומים רבים , בהם: התיישבות, ביטחון, אירגונו של ציבור הפועלים , מאמץ ליצירתה של תרבות עברית מקורית ובעוד תחומים רבים. בסיסה של הנכונות הזו נשען על מכלול רעיוני ייחודי, לאומי וחברתי , אך היה גם בעל משמעות מעשית בהתווית גבולותיה של המדינה שבדרך, באירגון כוחה הצבאי וביצירתו של האתוס החברתי, שהנחה את כלל הישוב בשנותיו הראשונות.

לחלקים נוספים של המאמר:
עליה שניה : מבוא - גורמי משיכה ודחף (פריט זה)
עליה שניה : רקע כללי - באירופה ובא"י
עליה שניה : תנועת העבודה בעלייה השניה
עליה שניה : א.ד.גורדון ורעיונות העליה השניה
עליה שניה : מפלגות הפועלים
עליה שניה : הסתדרויות הפועלים בעלייה השניה

לקריאה נוספת: אתר תנועת העבודה בארץ ישראל

ביבליוגרפיה:
כותר: עליה שניה : מבוא - גורמי משיכה ודחף
מחברת: פז-ישעיהו, אביגיל
שם אתר: תנועת העבודה הישראלית
עורכת האתר: פז-ישעיהו, אביגיל
הוצאה לאור : קרן ברל כצנלסון; קרן המייסדים; תנועת העבודה
בעלי זכויות: קרן ברל כצנלסון; קרן המייסדים