מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


"אשכנז" הוא השם היהודי לגרמניה ועל כן היהודים הגרים בה או שמוצאם ממנה נקראו "אשכנזים". המושג "אשכנזי" עתה הוא רחב יותר, ומתייחס ליהודים ילידי מרכז אירופה או מזרח אירופה או שמוצא משפחתם משם.

התרבות האשכנזית במאות ה- 18 – 19 התקיימה באזור שבו הלשון המדוברת הייתה יידיש. האשכנזים נוהגים לקיים את המצוות על פי הוראותיו של הרמ"א לשולחן ערוך.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה