מאגר מידע

  
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מאגר מידע > פריטים של המחברת  נעמי שמשי

 נמצאו: 6 פריטים בכל המאגר.

טקסט
[6]

תמונה
[0]

ערך לקסיקלי
[0]

וידיאו
[0]

אתרים
[0]
 
 
היסטוריה (2)
משטרים והגות מדינית (9)
מהפכות תרבותיות, פוליטיות וכלכליות (13)
אידיאולוגיות, תנועות וזרמים (3)
דתות והגות דתית (30)
ערים, מדינות ואימפריות (64)
שליטים וממלכות בארץ-ישראל (8)
מלחמות עולם (3)
שואה (52)
המזרח התיכון (44)
יהודים בתפוצות (48)
עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל (14)
מיישוב למדינה (26)
ההיסטוריה של מדינת ישראל (87)
היסטוריה במבט רב-תחומי (72)
היסטוריוגרפיה (36)


הגדרת חשיבות הפריט

יד יערי
פרומקה פלוטניצקה, השליחה: הבונקר האחרון
 

מחברת:   נעמי שמשי

מילות המפתח: גבורה בשואה, פלוטניצקה, פרומה

תיאור שעותיה האחרונות של פרומקה בבונקר בבנדין ב- 1 באוגוסט 1943.הבונקר נתגלה כנראה בעקבות הלשנה ו-7 יושביו נהרגו. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 1995 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

יד יערי
פרומקה פלוטניצקה, השליחה : מחתרת חלוצית בבנדין
 

מחברת:   נעמי שמשי

מילות המפתח: גבורה בשואה, פלוטניצקה, פרומה

פרומקה פלוטניצקה נשלחת לבנדין לאחר שכבר הגיע מידע לאנשי התנועת אודות ההשמדה בחלמנו ובפונאר. פרומקה יצרה קשרים טובים עם יו"ר היודנראט בבנדין חיים מולצ'דסקי והיא הצליחה אפילו לקבל ממנו נשק להגנה. התנועה  בבנדין עמדה באותה תקופה בפני הדילמה האם להתגונן בגטו או לצאת ליער וכן האם להתרכז בלחימה באויב או לפעול גם להצלת החברים. פרומקה דחתה את ההצעה להצלה אישית. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 1995 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

יד יערי
פרומקה פלוטניצקה, השליחה : במחוזות הרצח
 

מחברת:   נעמי שמשי

מילות המפתח: גבורה בשואה, פלוטניצקה, פרומה

עם תחילת הרצח השיטתי של יהודים  בספטמבר -אוקטובר 1941 התמקדה פעולת השליחים ואנשי הקשר  בהעברת המידע על ההשמדה במזרח, ועל ההחלטה להתגונן. פרומקה יוצאת בשליחות מוורשה לוילנה במחצית ינואר 1941 ופועלת באזור מספר חדשים עד שהיא עוברת לביאליסטוק לארגן סמינריון מחתרתי של תנועת דרור. בהמשך היא נוטלת חלק בפעולות הארגון היהודי הלוחם. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 1995 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

יד יערי
פרומקה פלוטניצקה, השליחה : חזרה לוורשה
 

מחברת:   נעמי שמשי

מילות המפתח: פלוטניצקה, פרומה, תנועות נוער בשואה, החלוץ (תנועה)

עם פרוץ מלחמת העולם השניה נדדו חברי ההכשרה וההנהגה של התנועות החלוציות מזרחה. פרומקה הייתה הראשונה שהחליטה לחזור לשטח הכיבוש הגרמני ולחדש שם את הקשר התנועתי. היא ביקרה בקיבוצי ההכשרות שנותרו בלודז' ובבנדין וניצלה כל דרך אפשרית ליצירת קשר עם סניפי התנועה ברחבי פולין. פרומקה הפכה דמות מוכרת בארגון הג'וינט ובהנהגת תנועת דרור. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 1995 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

יד יערי
פרומקה פלוטניצקה, השליחה : הנהגה בדרכים
 

מחברת:   נעמי שמשי

מילות המפתח: פלוטניצקה, פרומה, החלוץ (תנועה)

תיואר המשבר שפקד את תנועת החלוץ בפולין בשנות ה- 30 ותכונות האופי של פרומקה שהתגלו בעת שהייתה בהכשרה בבביאליסטוק. בתקופה זו מילאה  פרומקה את תפקיד השליחה הנודדת ברחבי פולין: ביקרה בסניפים וארגנה סמינרים גליליים וארציים.היא נקרעה בין החובה לתנועה לבין הרצון לעלות לארץ ישראל. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 1995 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

יד יערי
פרומקה פלוטניצקה, השליחה : פינסק
 

מחברת:   נעמי שמשי

מילות המפתח: פלוטניצקה, פרומה, החלוץ (תנועה), יהודי פינסק

ילדותה של פרומקה בעיירה פלוטניצה וחיי משפחתה. עד מלחמת העולם הראשונה היה מעמד המשפחה בעיירה טוב אך בעקבות המלחמה נאלצה המשפחה לעבור לפינסק, שם עברו עליה שנים של מצוקה כלכלית. פרומקה הצטרפה לתנועת "פרייהייט" שהתאחדה בשנות ה- 30 עם תנועת "החלוץ"ואף יצאה להכשרה בקיבוץ תל חי בביאליסטוק. במאמר התייחסות לקווי האופי של פרומקה ושל אחותה חנצ'ה. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 1995 שפה: עברית 
 
 נמצאו: 6 פריטים בכל המאגר.
אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט