מאגר מידע

  
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מאגר מידע > פריטים של מילת המפתח  יהדות בבל

 נמצאו: 29 פריטים בכל המאגר.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 דפים

טקסט
[22]

תמונה
[5]

ערך לקסיקלי
[0]

וידיאו
[0]

אתרים
[2]
 
 
היסטוריה (2)
משטרים והגות מדינית (9)
מהפכות תרבותיות, פוליטיות וכלכליות (13)
אידיאולוגיות, תנועות וזרמים (3)
דתות והגות דתית (30)
ערים, מדינות ואימפריות (64)
שליטים וממלכות בארץ-ישראל (8)
מלחמות עולם (3)
שואה (52)
המזרח התיכון (44)
יהודים בתפוצות (48)
עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל (14)
מיישוב למדינה (26)
ההיסטוריה של מדינת ישראל (87)
היסטוריה במבט רב-תחומי (72)
היסטוריוגרפיה (36)


הגדרת חשיבות הפריט

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
תקופת הגאונים והרקע לפעילותו של רב סעדיה: המרכז הארץ ישראלי והתחרות בין שני המרכזים
 

מחבר:   ירחמיאל ברודי

מילות המפתח: ישיבות, פיוטים, ארץ-ישראל ויהדות התפוצות, יהדות בבל

בתקופת הגאונים שררה תחרות קשה בין המרכז היהודי שבארץ ישראל לבין המרכז בבבל. במאמר תיאור מעמדה של הישיבה בארץ ישראל באותה תקופה, תחומי השפעתה והיצירה הרוחנית. אחד מתחומי היצירה החשובים בארץ ישראל היה הפיוט והוא מהווה כלי להכרת עולמם הרוחני והלימודי של היהודים בארץ ישראל. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשס"ז,2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
תקופת הגאונים והרקע לפעילותו של רב סעדיה: ראשות הגולה
 

מחבר:   ירחמיאל ברודי

מילות המפתח: ראש הגולה, יהדות בבל

ראש הגולה הוכר על ידי השלטנות בבבל כנציגם של היהודים כבר במאה ה- 3 לספירה. משרתו כללה זכויות וחובות כלפי השלטונות הלא יהודיים וכלפי הקהילה היהודית והוא נתפש על ידי היהודים כמקור לגאווה. בדרך כלל שרר שיתוף פעולה בין ראש הגולה לראשי הישיבות אבל היו גם מתחים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשס"ז,2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
תקופת הגאונים והרקע לפעילותו של רב סעדיה
 

מחבר:   ירחמיאל ברודי

מילות המפתח: כרונולוגיה, יהדות בבל

דיון בשאלה מתי מתחילה ומתי מסתיימת תקופת הגאונים, התקופה שבה חי ופעל רב סעדיה גאון. הבסיס הכרונולוגי שעליו מסתמך הכותב הוא איגרת רב שרירא גאון שנכתב בשנת 986. על פי האיגרת המעבר מתקופת הסבוראים לתקופת הגאונים  התרחש באמצע המאה הששית לספירה. סוף תקופת הגאונים והמעבר לתקופת הראשונים היה הדרגתי ומתמשך. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשס"ז,2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
תקופת הגאונים והרקע לפעילותו של רב סעדיה: ישיבות הגאונים: המשך ושינוי
 

מחבר:   ירחמיאל ברודי

מילות המפתח: ישיבות, יהדות בבל

ישיבות סורא ופומבדיתא שבבבל ראו את עצמן ממשיכות של הישיבות מתקופת האמוראים אבל מרכזיותן בחיי הרוח של העם היהודי היתה גדולה יותר. במאמר תיאור השינוי שחל בתקופת הגאונים בתכני הלימוד, בנושאי התפקידים בישיבות, סדרי הלימוד ב"ירחי כלה" ובמשך השנה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשס"ז,2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

י"ל מאגנס
ארץ - ישראל והתפוצה היהודית
 

מחבר:   שמואל ספראי

מילות המפתח: חורבן בית שני, ארץ-ישראל ויהדות התפוצות, יהדות בבל

על התרחבות התפוצה היהודית לאחר חורבן הבית השני. במיוחד עולה מעמדה של היהדות בבבל ומוסדות ההנהגה שלה. אולם, עד לסוף המאה ה- 4, ובמידה מסוימת אף במאה ה- 5 וה- 6, היישוב היהודי בארץ - ישראל שומר על מעמדו. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשנ"ו שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

החברה ההיסטורית הישראלית
היסודות וההתחלות של ארגון הקהילה היהודית בימי הבינים: ב
 

מחבר:   יצחק בער

מילות המפתח: ארגון קהילה, יהדות בבל

במאמר בוחן פרופ' בער את הארגון הקהילתי האוטונומי ואת קיומו בבבל בתקופת הגאונים. מסקנתו היא שהגאונים אמנם לא משתמשים במונח קהילה אבל היא קיימת גם בתקופתם כבעלת סמכויות דמוקרטיות.   /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: תש"י שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
תפקידיו וסמכויותיו של ראש הגולה
 

מחבר:   אברהם גרוסמן

מילות המפתח: ראש הגולה, יהדות בבל

ראש הגולה ינק את סמכותו וכוחו מהחברה היהודית ומהשלטונות המוסלמים שהכירו בו כראש היהודים. המאמר בוחן את התמורות שחלו בכוחם ובסמכותם של ראשי הגולה, את התפקידים שמילאו ואת היחסים בינם לבין ראשי הישיבות, הגאונים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשמ"ד שפה: עברית 
 
 נמצאו: 29 פריטים בכל המאגר.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 דפים
אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט