מאגר מידע

  
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מאגר מידע > פריטים של מילת המפתח  ראש הגולה

 נמצאו: 7 פריטים בכל המאגר.

טקסט
[5]

תמונה
[1]

ערך לקסיקלי
[1]

וידיאו
[0]

אתרים
[0]
 
 
היסטוריה (2)
משטרים והגות מדינית (9)
מהפכות תרבותיות, פוליטיות וכלכליות (13)
אידיאולוגיות, תנועות וזרמים (3)
דתות והגות דתית (30)
ערים, מדינות ואימפריות (64)
שליטים וממלכות בארץ-ישראל (8)
מלחמות עולם (3)
שואה (52)
המזרח התיכון (44)
יהודים בתפוצות (48)
עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל (14)
מיישוב למדינה (26)
ההיסטוריה של מדינת ישראל (87)
היסטוריה במבט רב-תחומי (72)
היסטוריוגרפיה (36)


הגדרת חשיבות הפריט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
ראש הגולה
 

מחברת:   קציעה אביאלי-טביביאן

מילות המפתח: ראש הגולה

הכינוי של ראש הקהילה היהודית, שישבה בבבל מאז גלות נבוכדנאצר (חורבן בית ראשון). /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה תאריך: 1997 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
תקופת הגאונים והרקע לפעילותו של רב סעדיה: ראשות הגולה
 

מחבר:   ירחמיאל ברודי

מילות המפתח: ראש הגולה, יהדות בבל

ראש הגולה הוכר על ידי השלטנות בבבל כנציגם של היהודים כבר במאה ה- 3 לספירה. משרתו כללה זכויות וחובות כלפי השלטונות הלא יהודיים וכלפי הקהילה היהודית והוא נתפש על ידי היהודים כמקור לגאווה. בדרך כלל שרר שיתוף פעולה בין ראש הגולה לראשי הישיבות אבל היו גם מתחים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשס"ז,2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
ההנהגה העצמית של היהודים בארצות האסלאם במאות ה- 7 עד ה- 12 : ד. ביטויי השלטון העצמי של מוסדות ההנהגה המרכזיים
 

מחבר:   מנחם בן-ששון

מילות המפתח: רס"ג, ישיבות, יהודי ארצות האסלאם, ראש הגולה, הנהגה דתית

עוצמתה של ההנהגה המרכזית של היהודים בארצות האסלאם באה לידי ביטוי בטקסים שהתקיימו בבבל כגון הכתרת ראש הגולה ובכינוס ההמוני ב'ירחי כלה'. בישיבה שבארץ ישראל היה המעמד בהר הזיתים בהושענא רבה המעמד הציבורי המרכזי. בין שני מרכזי ההנהגה, ארץ ישראל ובבל, פרץ במאה ה- 10 מאבק על הבכורה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 2001-2004 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
ההנהגה העצמית של היהודים בארצות האסלאם במאות ה- 7 עד ה- 12 : ג. המערכות הסטטיות - ההנהגה המרכזית הקדושה ואזורי רשותה
 

מחבר:   מנחם בן-ששון

מילות המפתח: ישיבות, יהודי ארצות האסלאם, ראש הגולה, הנהגה דתית

המציאות הפוליטית בארצות האסלאם חזקה את דפוסי ההנהגה היהודית. המבנה הארגוני החברתי היה מרכזי והיררכי וכלל את הגאונים וראש הגולה שהיו אחראים כל אחד על האזור ברשותו. גם לישיבות היו אזורי השפעה מוגדרים שמהם קבלו תרומות ומינו דיינים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 2001-2004 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
תפקידיו וסמכויותיו של ראש הגולה
 

מחבר:   אברהם גרוסמן

מילות המפתח: ראש הגולה, יהדות בבל

ראש הגולה ינק את סמכותו וכוחו מהחברה היהודית ומהשלטונות המוסלמים שהכירו בו כראש היהודים. המאמר בוחן את התמורות שחלו בכוחם ובסמכותם של ראשי הגולה, את התפקידים שמילאו ואת היחסים בינם לבין ראשי הישיבות, הגאונים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשמ"ד שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור
מרכזי ההנהגה המסורתיים: 1. בבל
 

מחברת:   אלינוער ברקת

מילות המפתח: ישיבות, ראש הגולה, יהדות בבל

על מוסדות ההנהגה של יהודי בבל בתקופת הגאונים: ראש הגולה וישיבות סורא ופומפדיתא, חלוקת הסמכויות ביניהם ואזורי ההשפעה של כל אחת מהישיבות. במאמר תיאור הזיקה בין הישיבות לקהילות והדרך שבה נוצרה ספרות השו"ת. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 2007 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית התפוצות ע"ש נחום גולדמן
גאון ישיבת סוּרא וראש הגולה בארמון הח'ליף בגדד, המאה העשירית, דגם
גאון ישיבת סוּרא וראש הגולה בארמון הח'ליף בגדד, המאה העשירית, דגם
 

מילות המפתח: רס"ג, יהדות ואסלאם, ראש הגולה

הח'ליף (יושב משמאל) מקבל בארמונו את גאון ישיבת סורא, רב סעדיה גאון ואת ראש הגולה, דוד בן זכאי. /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: [-] שפה: עברית 
 
 נמצאו: 7 פריטים בכל המאגר.
אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט