מאגר מידע

  
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מאגר מידע > פריטים של המחברת  שרה נשמית

 נמצאו: 98 טקסטים בכל המאגר.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 14 דפים

טקסט
[98]

תמונה
[30]

ערך לקסיקלי
[78]

וידיאו
[0]

אתרים
[0]
 
 
היסטוריה (2)
משטרים והגות מדינית (9)
מהפכות תרבותיות, פוליטיות וכלכליות (13)
אידיאולוגיות, תנועות וזרמים (3)
דתות והגות דתית (30)
ערים, מדינות ואימפריות (64)
שליטים וממלכות בארץ-ישראל (8)
מלחמות עולם (3)
שואה (52)
המזרח התיכון (44)
יהודים בתפוצות (48)
עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל (14)
מיישוב למדינה (26)
ההיסטוריה של מדינת ישראל (87)
היסטוריה במבט רב-תחומי (72)
היסטוריוגרפיה (36)


הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
המרי היהודי בשנות השואה : מרידות יהודים במחנות השמדה
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: גבורה בשואה, מחנות ריכוז (שואה)

ציר זמן למאבק היהודי במחנות ההשמדה (אוגוסט 1943 עד ינואר 1946). /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
המרי היהודי בשנות השואה : בארצות אירופה האחרות
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: גבורה בשואה

ציר זמן למאבק היהודי בנאצים (1941-1944) בארצות מרכז ומערב אירופה. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
המרי היהודי בשנות השואה : בארצות מזרח אירופה
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: גבורה בשואה

ציר זמן למאבק היהודי בנאצים (אפריל 1940 עד ספטמבר 1944): מרי אזרחי ומרד בגטאות ארצות מזרח אירופה. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
חללי העם היהודי בשואה
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: שואה, רצח עם

טבלה המסכמת (במספרים ובאחוזים) את מספר היהודים שהושמדו בשואה. הנתונים הם לכל ארץ בה חיו יהודים (מזרח ומערב אירופה). /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
המרד בגטו וארשה : פעילות הוועד היהודי הלאומי ואי"ל לאחר דיכוי המרד
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: גבורה בשואה, יהודי פולין, איל (ארגון יהודי לוחם), ברמן, אדולף, גטו וארשה

על פעילות הוועד היהודי הלאומי והארגון היהודי הלוחם (אי"ל) בקרב יהודי פולין לאחר שרפת גטו וארשה. על פעילות של ה"ז'אגוטה"- מועצה ציבורית לעזרת יהודים שפעלה בוארשה. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
המרד בגטו וארשה : האיגוד היהודי הצבאי (ז'.ז.וו.)
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: גבורה בשואה, פרנקל, פאוול, גטו וארשה

האיגוד היהודי הצבאי (ז'.ז.וו.) - ארגון הלחימה שפעל בגטו וארשה: מי הקים אותו ומי היו אנשיו, אופיו ומטרתו, פעילותו לפני המרד וקשריו עם אי"ל, ארגון הלחימה השני בגטו. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
המרד בגטו וארשה : "מבצע ריינהארד" והגירוש הגדול מגטו וארשה
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: רצח עם, היידריך, ריינהארד, גטו וארשה

הגירוש הגדול (אקציה) של יהודים מגטו וארשה אל מחנה ההשמדה טרבלינקה, על תפקידם של היודנראט והמשטרה היהודית. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 
 
 נמצאו: 98 טקסטים בכל המאגר.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 14 דפים
אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט