מאגר מידע

  
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מאגר מידע > שואה > השואה באמנות

 נמצאו: 24 פריטים בתיקייה זו.
1 - 2 - 3 - 4 דפים

טקסט
[6]

תמונה
[17]

ערך לקסיקלי
[0]

וידיאו
[0]

אתרים
[1]
 
 
השואה באמנות (24)


הגדרת חשיבות הפריט

מן השוליים אל המרכז- השואה באמנות הישראלית
 

מחברת:   בתיה ברוטין

מילות המפתח: זיכרון קולקטיבי, שואה באמנות, שואה והחברה הישראלית

תיאור התהליך שעברה האמנות הישראלית העוסקת בשואה מאז ראשית ימיה של המדינה, דרך המפנה שחל בהשפעת משפט אייכמן, השפעת מלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים ועד שנות השמונים כאשר הממסד האמנותי החל להכיר בשואה כנושא ראוי להתייחסות.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: 2005 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
ייצוגם של הנאציזם ושל השואה בקולנוע המערבי דיון בשלושה נרטיבים קולנועיים : הנרטיב הקולנועי הגרמני
 

מחברת:   ניצה אראל

מילות המפתח: נאציזם, שואה באמנות, קולנוע והיסטוריה

בקולנוע הגרמני שלאחר מלחמת העולם השנייה ועד שנות השבעים הוצגו הגרמנים כקורבן. השינוי במגמה הזו וניסיון לבירור שאלת האשמה החל ב- 1977 בסרט "היטלר שלנו" שהציג את הנאציזם כתוצר של ההיסטוריה הגרמנית ושל ההיסטוריה האירופית כולה. המאמר בוחן  את השתקפותן של המגמות השונות בקולנוע תוך זיקה להיסטוריוגרפיה הגרמנית. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: תשס"ד/2004 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
ייצוגם של הנאציזם ושל השואה בקולנוע המערבי דיון בשלושה נרטיבים קולנועיים : הנרטיב הקולנועי היהודי-ישראלי והשקתו לנרטיב ההוליוודי
 

מחברת:   ניצה אראל

מילות המפתח: נאציזם, שואה באמנות, קולנוע והיסטוריה

בחלק זה של המאמר הכותבת בוחנת את האופן שבו מוצגת השואה בקולנוע היהודי- ישראלי וטוענת כי השואה משועבדת לאתוס הציוני. השואה מוצגת מנקודת מבטו של הקורבן היהודי העובר תהליך של שיקום באמצעות ההשתלבות במאבק הלאומי בארץ ישראל. רק בסוף שנות ה- 80 מופיעה בקולנוע היהודי-ישראלי מגמה הנותנת ביטוי לסיפור האישי ולהיבט האוניברסאלי של השואה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשס"ד/2004 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
ייצוגם של הנאציזם ושל השואה בקולנוע המערבי דיון בשלושה נרטיבים קולנועיים
 

מחברת:   ניצה אראל

מילות המפתח: נאציזם, שואה באמנות, קולנוע והיסטוריה

המאמר בוחן את מניעי העיסוק הקולנועי בנאציזם ובשואה. יש יוצרים שמה שמניע אותם זו השקפת עולם אוניברסלית הומניסטית. לעומתם יש יוצרים שסרטם משמש אמצעי להבנייה של נרטיב לאומי, כלומר בניית הסיפור ההיסטורי מזווית הראייה של העם שאליו הם משתייכים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: תשס"ד/2004 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
ייצוגם של הנאציזם ושל השואה בקולנוע המערבי דיון בשלושה נרטיבים קולנועיים : הנרטיב הקולנועי האמריקני
 

מחברת:   ניצה אראל

מילות המפתח: קולנוע, נאציזם, שואה באמנות

המאמר בוחן את הקשר בין העמדה הפוליטית וההיסטוריוגרפית הרווחת בארה"ב ביחס לנאציזם ולשואה לבין הדרך שבה יוצגו הגרמנים והשואה בקולנוע האמריקני. לדוגמא, בשנות המלחמה הגרמני מזוהה עם הנאצי ומוצג כאויב בעוד שבתקופת המלחמה הקרה וחידוש היחסים עם גרמניה המערבית אין בקולנוע האמריקני האשמה קולקטיבית. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: תשס"ד/2004 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
ספרות השואה בעברית – יוצרים ניצולי-שואה
 

מחברת:   חנה יעוז

מילות המפתח: ספרות עברית, ניצולי השואה, שואה באמנות, שואה והחברה הישראלית

ספרות השואה, שהחלה להיווצר בארץ בשני העשורים הראשונים, שלאחר תום מלחמת העולם השנייה, הינה בראש ובראשונה פרי יצירתם של יוצרים ניצולי-שואה. המאמר סוקר את יצירתם של משוררים וסופרים ניצולים, ובוחן את מאפייניה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 1998 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

imagine - student's forum
imagine - student's forum
 

מילות המפתח: שואה, ציורי ילדים

הוראת השואה - ציורים שציירו ילדים בני זמננו בארבע סדנאות (imagine), בהשראת שירי הילדים שנכתבו בתקופת השואה ומופיעים באתר.

בעלי זכויות:remember.org


קהל יעד: חטיבה, תיכון שפה: אנגלית 
 
 נמצאו: 24 פריטים בתיקייה זו.
1 - 2 - 3 - 4 דפים
אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט