מאגר מידע

  
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית


 נמצאו: 12 פריטים בכל המאגר.
1 - 2 דפים

טקסט
[12]

תמונה
[0]

ערך לקסיקלי
[0]

וידיאו
[0]

אתרים
[0]
 
 
היסטוריה (2)
משטרים והגות מדינית (9)
מהפכות תרבותיות, פוליטיות וכלכליות (13)
אידיאולוגיות, תנועות וזרמים (3)
דתות והגות דתית (30)
ערים, מדינות ואימפריות (64)
שליטים וממלכות בארץ-ישראל (8)
מלחמות עולם (3)
שואה (52)
המזרח התיכון (44)
יהודים בתפוצות (48)
עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל (14)
מיישוב למדינה (26)
ההיסטוריה של מדינת ישראל (87)
היסטוריה במבט רב-תחומי (72)
היסטוריוגרפיה (36)


הגדרת חשיבות הפריט

סגולה
גלדיאטור ציוני
 

מחבר:   אמנון לורד

מילות המפתח: כיבוש רומאי בארץ-ישראל, סרטים, קולנוע והיסטוריה

תיאור תהליך הפקתו של הסרט בן חור המתאר את הרפתקאותיו של בן עשירים יהודי בתקופת הקיסר הרומאי טיבריוס, אשר הוא ומשפחתו מנושלים מרכושם ונאסרים בידי ידיד רומאי לשעבר שהפך לאויב. המאמר בוחן את הסרט בהשוואה לדמויות של גיבורים יהודים בקולנוע הפוסט מלחמתי של שנות החמישים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: תמוז יולי, תשע"א 2011 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

זמנים : רבעון להיסטוריה
תיעוד ועיצוב של תודעה היסטורית בסרטי תעמולה
 

מחבר:   אילן אבישר

מילות המפתח: תעמולה נאצית, קולנוע והיסטוריה

המשטר הנאצי הועיד תפקיד מכריע לתעמולה ומבחינתו היה הקולנוע אפיק ביטוי וכלי למניפולציה ולגיוס ההמונים לשורותיו. במאמרו מתמקד אבישר במספר סרטי תעמולה גרמניים ובהם הסרט "ניצחון הרצון" המבוסס על תיעוד ועידת המפלגה הנאצית בנירנברג שנה אחת קודם לכן. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: חורף, 1991 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

זמנים : רבעון להיסטוריה
האם ההיסטוריה פוטוגנית? הסרט ההיסטורי בעידן הפוסט - מודרני : נאראטיבים מכונני מציאות היסטורית
 

מחבר:   יוסי מאלי

מילות המפתח: פוסט-מודרניזם, קולנוע והיסטוריה

המאמר דן בדרך שבה יוצרי הסרטים ההיסטוריים יכולים ליצור סרטים פוסט- מודרניסטיים. לשם כך עליהם לחשוף מבעד לדמות ההיסטורית שבה הם מטפלים את עולם דימוייה, את הדמויות ההיסטוריות והמיתולוגיות שהיא מחקה במודע או מייצגת בלא-מודע, ואת האופנים והדימויים שבהן היא נתפשת בעיני הסובבים אותה ובעינינו. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: חורף, 1991 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
ייצוגם של הנאציזם ושל השואה בקולנוע המערבי דיון בשלושה נרטיבים קולנועיים : הנרטיב הקולנועי הגרמני
 

מחברת:   ניצה אראל

מילות המפתח: נאציזם, שואה באמנות, קולנוע והיסטוריה

בקולנוע הגרמני שלאחר מלחמת העולם השנייה ועד שנות השבעים הוצגו הגרמנים כקורבן. השינוי במגמה הזו וניסיון לבירור שאלת האשמה החל ב- 1977 בסרט "היטלר שלנו" שהציג את הנאציזם כתוצר של ההיסטוריה הגרמנית ושל ההיסטוריה האירופית כולה. המאמר בוחן  את השתקפותן של המגמות השונות בקולנוע תוך זיקה להיסטוריוגרפיה הגרמנית. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: תשס"ד/2004 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
ייצוגם של הנאציזם ושל השואה בקולנוע המערבי דיון בשלושה נרטיבים קולנועיים : הנרטיב הקולנועי היהודי-ישראלי והשקתו לנרטיב ההוליוודי
 

מחברת:   ניצה אראל

מילות המפתח: נאציזם, שואה באמנות, קולנוע והיסטוריה

בחלק זה של המאמר הכותבת בוחנת את האופן שבו מוצגת השואה בקולנוע היהודי- ישראלי וטוענת כי השואה משועבדת לאתוס הציוני. השואה מוצגת מנקודת מבטו של הקורבן היהודי העובר תהליך של שיקום באמצעות ההשתלבות במאבק הלאומי בארץ ישראל. רק בסוף שנות ה- 80 מופיעה בקולנוע היהודי-ישראלי מגמה הנותנת ביטוי לסיפור האישי ולהיבט האוניברסאלי של השואה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשס"ד/2004 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
ייצוגם של הנאציזם ושל השואה בקולנוע המערבי דיון בשלושה נרטיבים קולנועיים
 

מחברת:   ניצה אראל

מילות המפתח: נאציזם, שואה באמנות, קולנוע והיסטוריה

המאמר בוחן את מניעי העיסוק הקולנועי בנאציזם ובשואה. יש יוצרים שמה שמניע אותם זו השקפת עולם אוניברסלית הומניסטית. לעומתם יש יוצרים שסרטם משמש אמצעי להבנייה של נרטיב לאומי, כלומר בניית הסיפור ההיסטורי מזווית הראייה של העם שאליו הם משתייכים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: תשס"ד/2004 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
אקסודוס: סרט ששינה את ההיסטוריה : השפעת הסרט על זכרונות אישיים, על עיצוב הזיכרון הקולקטיבי ועל ההיסטוריוגרפיה
 

מחברת:   אביבה חלמיש

מילות המפתח: העפלה, יציאת אירופה תש"ז (ספינת מעפילים), קולנוע והיסטוריה

הנושא והעיתוי של הסרט 'אקסודוס' עשו אותו לאירוע בהיסטוריה של מדינת ישראל ולאבן דרך בהתמודדות של החברה הישראלית עם השואה. בחלק זה של המאמר הכותבת בוחנת את מקומו של הסרט 'אקסודוס' בעיצוב התודעה ההסטורית ואת השפעתו על ההיסטוריוגרפיה הציונית. בשלב הראשון, שלב ההיסטוריוגרפיה 'מטעם', ניתן לאקסודוס תפקיד מכריע בהחלטת אונסקו"פ. בשלב השני, שלב המחקר ההיסטורי צומצמה ההשפעה שהייתה להעפלה על ההחלטה לסיים את המנדט. בשלב השלישי, שלב ההיסטוריוגרפיה הפוסט-ציונית, השפיע הסרט על הצגתם של המעפילים כאובייקט המנוצל על ידי המנהיגות הציונית במאבק המדיני. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשס"ד/2004 שפה: עברית 
 
 נמצאו: 12 פריטים בכל המאגר.
1 - 2 דפים
אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט