מאגר מידע

  
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מאגר מידע > פריטים דומים של  גטו

 נמצאו: 40 פריטים בתיקייה זו. קיימים פריטים נוספים בתיקיות המשנה.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 דפים

טקסט
[33]

תמונה
[1]

ערך לקסיקלי
[1]

וידיאו
[0]

אתרים
[5]
 
 
היסטוריה (2)
משטרים והגות מדינית (9)
מהפכות תרבותיות, פוליטיות וכלכליות (13)
אידיאולוגיות, תנועות וזרמים (3)
דתות והגות דתית (30)
ערים, מדינות ואימפריות (64)
שליטים וממלכות בארץ-ישראל (8)
מלחמות עולם (3)
שואה (52)
המזרח התיכון (44)
יהודים בתפוצות (48)
עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל (14)
מיישוב למדינה (26)
ההיסטוריה של מדינת ישראל (87)
היסטוריה במבט רב-תחומי (72)
היסטוריוגרפיה (36)


הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
"הפתרון הסופי של הבעיה היהודית" : ההשמדה - שני השלבים בהשמדת יהודי פולין
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: גטאות (שואה), יודנראט, הפתרון הסופי (שואה), יהודי פולין, היידריך, ריינהארד

מברק-הבזק הסודי של ריינהארד היידריך (ראש משטרת הביטחון הגרמנית) מ-1939 לפתרון "הבעייה היהודית". /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
המרי האזרחי בגטאות אירופה המזרחית : מרי ומרד - שני שלבים בהתנגדות היהודים
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: גבורה בשואה, גטאות (שואה), נאציזם

סקירה של הבעיות והקשיים שעמדו בפני היהודים בגטאות במאבקם מול הכובש הנאצי ועל ההבחנה בין המרי האזרחי (מאבק מאורגן ולא מאורגן, ללא נשק) ועל המרד בגטאות (מאבק מאורגן עם נשק). /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
המרי האזרחי בגטאות אירופה המזרחית : הברחת מזון לגיטאות
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: גבורה בשואה, גטאות (שואה), ילדים בשואה, רעב

על ההתמודדות עם הרעב הנורא בגטאות אירופה המזרחית: הקמת רשתות ההברחה, שיטות ההברחה וסיפור גבורתם של הילדים המבריחים "המקצועיים". /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
המרי האזרחי בגטאות אירופה המזרחית : העזרה ההדדית
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: גבורה בשואה, גטאות (שואה), ארגונים יהודיים, ילדים בשואה, תמיכה חברתית

על המוסדות לעזרה עצמית שקמו בגטאות וארשה, וילנה, קראקוב, לודז' וכן בגטאות הקטנים באירופה המזרחית: רשת המטבחים הציבוריים, ה"צנטוס" - הארגון לטיפול בילד היהודי, "ועדי הבתים" שהגישו עזרה לשכנים הרעבים ודאגו לילדים והרופאים והאחיות שדאגו לבריאות ולסניטריה. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
המרי האזרחי בגטאות אירופה המזרחית : פעולת תרבות בגיטאות
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: אנטישמיות, גבורה בשואה, פולין, גטאות (שואה), תרבות בשואה, הימלר, היינריך, נאציזם

יחסם של הנאצים לתרבות הנכבשים ובעיקר היחס לתרבותם והשכלתם של היהודים. על מצבה של התרבות וחיי הרוח היהודיים במציאות הקשה של הגטאות והמאבק של היהודים לשמר צלם אנוש ולקיים את תרבותם: על הספריות, הקונצרטים והציורים במחתרת. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
המרי האזרחי בגטאות אירופה המזרחית : בתי-ספר ופעולה למען הילד
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: גטאות (שואה), ילדים בשואה, חינוך יהודי

על בתי הספר בגטאות אירופה המזרחית (ובעיקר בוארשה, קובנה, וילנה ולודז')שפעלו בחשאי או במסווה של מפעלי עזרה סוציאלית: על צורת הלמידה המיוחדת שהתפתחה בהם, הכיתות, המורים, תכני הלימוד והפעילות החינוכית הנלווית. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
מדוע איחר כל כך המרד : הרס מסגרות ההתארגנות היהודית
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: פולין, גטאות (שואה), יודנראט, ארגונים יהודיים

מצבם של הארגונים המסורתיים של היהודים בפולין לאחר הכיבוש הנאצי - מחיקת המסגרות הישנות והקמת ה"יודנראטים" ע"י הגרמנים. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 
 
 נמצאו: 40 פריטים בתיקייה זו. קיימים פריטים נוספים בתיקיות המשנה.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 דפים
אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט