מאגר מידע

  
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מאגר מידע > פריטים של מילת המפתח  הפתרון הסופי (שואה)

 נמצאו: 31 פריטים בכל המאגר.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 דפים

טקסט
[25]

תמונה
[5]

ערך לקסיקלי
[1]

וידיאו
[0]

אתרים
[0]
 
 
היסטוריה (2)
משטרים והגות מדינית (9)
מהפכות תרבותיות, פוליטיות וכלכליות (13)
אידיאולוגיות, תנועות וזרמים (3)
דתות והגות דתית (30)
ערים, מדינות ואימפריות (64)
שליטים וממלכות בארץ-ישראל (8)
מלחמות עולם (3)
שואה (52)
המזרח התיכון (44)
יהודים בתפוצות (48)
עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל (14)
מיישוב למדינה (26)
ההיסטוריה של מדינת ישראל (87)
היסטוריה במבט רב-תחומי (72)
היסטוריוגרפיה (36)


הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
[ה]פתרון הסופי (Endloesung der Judenfrage)
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: שואה, הפתרון הסופי (שואה), רצח עם, נאציזם

"הפתרון הסופי של הבעיה היהודית".  /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
המלחמה במזרח והשמדת היהודים
 

מחבר:   אנדריאס הילגרובר

מילות המפתח: אנטישמיות, הפתרון הסופי (שואה), רצח עם, מבצע ברברוסה, גזענות

קיימת רציפות בין העקרונות הגזעניים והאנטישמיים לאידיאולוגיה ולמדיניות החוץ הנאציונל-סוציאליסטית. השמדת היהודים לא הייתה חלק מפשעי המלחמה שבצעו הנאצים אלא תוצאה ישירה של האידיאולוגיה הנאציונל-סוציאליסטית. סיסמת "הבולשביזם היהודי" תפסה בתעמולה הנאציונל-סוציאליסטית מקום מרכזי וההשמדה של היהודים הייתה חלק בלתי נפרד מהמלחמה במזרח. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 1987 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
מעדותו של יעקב שפטינסקי על רצח יהודים בבורות הירי בפולין
 

מילות המפתח: הפתרון הסופי (שואה)

יעקב שפטינסקי נולד ב-1920 בסלונים, פולין. היה בגטו סלונים, וניצל מגיא ההריגה. בעדותו מספר יעקב שפטינסקי על רצח היהודים בבורות הירי בפולין, ואיך הוא עצמו נחלץ מבין הגוויות וניצל. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

יד ושם – רשות הזיכרון לשואה ולגבורה. בית הספר המרכזי להוראת השואה
מתוך מכתב של פריץ יקוב, מפקד תחנת ז'נדרמריה, לאל"מ קורנר
 

מחבר:   דורון אברהם

מילות המפתח: הפתרון הסופי (שואה), אקציה

"נותר רק אחוז קטן, ההולך ופוחת, מ- 24,000 היהודים שחיו קודם בקמנטץ פודולסקי" קטע מתוך מכתב של פריץ יקוב, מפקד תחנת ז'נדרמריה, המתאר רציחות ברוטליות של יהודים. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2002 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
הוראת הימלר מ-19 ביולי 1942 על מועד השלמת "הפיתרון הסופי" בגנראל-גוברנמן
 

מילות המפתח: הימלר, היינריך, הפתרון הסופי (שואה)

הוראת הימלר המצווה על פינוי האוכלוסייה היהודית כולה מתחום הגנראל-גוברנמן עד ה-31 בדצמבר 1942.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשל"ח שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
אגרת הבזק של היידריך
 

מילות המפתח: גטאות (שואה), יודנראט, הפתרון הסופי (שואה), היידריך, ריינהארד

צו מיוחד מה- 21 בספטמבר 1939 שהוציא ראש משטרת הביטחון, רייהארד היידריך, למפקדי האיינזצגרופן (עוצבות המבצע) בשטחי הכיבוש. הוראותיו של היידריך בצו זה מתמקדות בצעדים שיש לנקוט לקראת מה שהוא מכנה: "המטרה הסופית" – מונח שמשמעותו המדויקת אינה מפורשת. הצעדים הארגוניים הם: ריכוז יהודי פולין בכמה ערים גדולות; הקמת יודנרטים בקהילות היהודיות; וחתירה ל"אריזציה" של מפעלים יהודיים תוך התחשבות בצורכי הצבא ובחשיבותם הכלכלית של המפעלים. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשל"ח שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
עיתונות המחתרת אודות רצח היהודים
 

מילות המפתח: גבורה בשואה, הפתרון הסופי (שואה), גטו וארשה

"יום-יום מגיעות בשורות איוב על מעשי רצח המוניים באוכלוסייה היהודית על ידי התליינים ההיטלריים בדרכים שונות ומשונות ביותר". מתוך עיתונות המחתרת בגטו ורשה אודות רצח יהודים – פברואר-מרס 1942. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2002 שפה: עברית 
 
 נמצאו: 31 פריטים בכל המאגר.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 דפים
אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט