מאגר מידע

  
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מאגר מידע > פריטים דומים של  גטו

 נמצאו: 40 פריטים בתיקייה זו. קיימים פריטים נוספים בתיקיות המשנה.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 דפים

טקסט
[33]

תמונה
[1]

ערך לקסיקלי
[1]

וידיאו
[0]

אתרים
[5]
 
 
היסטוריה (2)
משטרים והגות מדינית (9)
מהפכות תרבותיות, פוליטיות וכלכליות (13)
אידיאולוגיות, תנועות וזרמים (3)
דתות והגות דתית (30)
ערים, מדינות ואימפריות (64)
שליטים וממלכות בארץ-ישראל (8)
מלחמות עולם (3)
שואה (52)
המזרח התיכון (44)
יהודים בתפוצות (48)
עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל (14)
מיישוב למדינה (26)
ההיסטוריה של מדינת ישראל (87)
היסטוריה במבט רב-תחומי (72)
היסטוריוגרפיה (36)


הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
מדוע איחר כל כך המרד : ביתור ובידוד
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: אנטישמיות, גטאות (שואה), נאציזם

כיצד בודדו הנאצים את היהודים והרחיקו אותם מהחיים הנורמלים באופן כמעט מוחלט עד להשמדתם הכללית: על מחיקת כל אפשרות לקשר עם העולם שמעבר לגיטו, על התעמולה המתוחכמת בקרב העמים השונים כנגד היהודים ועל שיטת ה"הפרד ומשול" שנהגו בארצות הכבושות ובגטאות שעוררה שם שנאה ופיצול ששיחק לטובתם. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
מדוע איחר כל כך המרד : תפקיד היודנראט ומשטרת הגטו
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: גטאות (שואה), יודנראט, פרטיזנים יהודים

היודנרטים והמשטרה היהודית ("משטרת הגטו") בגטאות השונים: מי היו, מה היה תפקידם, כיצד ביצעו אותו, היחסים עם ארגוני המחתרת ועל האווירה בגטו בעקבות המינויים הללו, בעיקר בגטאות וארשה, לודז', קובנה, ז'אטל, וילנה וקראקוב. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
מדוע איחר כל כך המרד : שיטת העונשים הקולקטיביים
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: גטאות (שואה), מחנות ריכוז (שואה), נאציזם

על שיטת הענישה והביקורות של הנאצים בגטאות וההשפעה שהיתה לכך על פעילות היהודים בגטאות השונים. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
מדוע איחר כל כך המרד : הקשר המשפחתי
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: גבורה בשואה, גטאות (שואה)

על קשרי המשפחה בקרב יהודי הגטאות באירופה המזרחית שהיוו גורם מעכב בהתפתחות ארגוני-הלחימה בגטאות. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
מדוע איחר כל כך המרד : דיכאון וייאוש
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: גטאות (שואה), מחנות ריכוז (שואה)

כיצד הצליחו הנאצים לשבור את רוחם של היהודים בגטאות ובמחנות הריכוז - על הגזירות, הרעב, הרס המשפחות והייאוש הגדול. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
מדוע איחר כל כך המרד : העדר ניסיון צבאי ונשק
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: גבורה בשואה, גטאות (שואה)

על המחסור בנשק ובהכשרה צבאית בקרב לוחמי הגטאות והדרכים השונות בהן התמודדו, למרות הכל, עם המצוקה. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
מדוע איחר כל כך המרד : שיטת ההסוואה והמרמה
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: גטאות (שואה), מחנות ריכוז (שואה), גטו טרזין, נאציזם

על ההונאה הגדולה של הנאצים בזמן השואה: כיצד רימו את היהודים כדי לרכזם בגטאות אירופה הכבושה, על שיטות ההסוואה השונות כדי להוליך שולל את היהודים בתוך הגיטאות, ועל התכסיסים השונים להולכה למוות במחנות ההשמדה. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 
 
 נמצאו: 40 פריטים בתיקייה זו. קיימים פריטים נוספים בתיקיות המשנה.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 דפים
אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט