מאגר מידע

  
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מאגר מידע > פריטים של מילת המפתח  מסעי הצלב

 נמצאו: 15 פריטים בכל המאגר.
1 - 2 - 3 דפים

טקסט
[8]

תמונה
[7]

ערך לקסיקלי
[0]

וידיאו
[0]

אתרים
[0]
 
 
היסטוריה (2)
משטרים והגות מדינית (9)
מהפכות תרבותיות, פוליטיות וכלכליות (13)
אידיאולוגיות, תנועות וזרמים (3)
דתות והגות דתית (30)
ערים, מדינות ואימפריות (64)
שליטים וממלכות בארץ-ישראל (8)
מלחמות עולם (3)
שואה (52)
המזרח התיכון (44)
יהודים בתפוצות (48)
עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל (14)
מיישוב למדינה (26)
ההיסטוריה של מדינת ישראל (87)
היסטוריה במבט רב-תחומי (72)
היסטוריוגרפיה (36)


הגדרת חשיבות הפריט

הקיבוץ המאוחד
המשומדים
 

מחברים:   שמחה גולדין , שמחה גולדין

מילות המפתח: מומרים, מסעי הצלב

המאמר בוחן את יחסם של המקורות היהודיים להמרות הדת.  עד מסעי הצלב הגישה העקרונית הייתה שהמרת הדת איננה מפקיעה את היהודי מזיקתו ליהדות. בעקבות מסעי הצלב והתפתחות הנורמה של מוות על קידוש השם השתנה היחס העממי וההלכתי. אמנם נותרה האפשרות לחזור ליהדות אבל נוצרה תפיסה שלילית של אלה שלא עמדו בניסיון. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 1997 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
מסעי הצלב: תגובות היהודים
 

מחבר:   קנת סטאו

מילות המפתח: קידוש השם, מסעי הצלב

הכותב בוחן מה היו האפשרויות של יהודים להגן על עצמם ואת התופעה של מוות על קידוש השם בתקופת מסעי הצלב. במקביל להתעלות הרוחנית של קידוש השם היו המרות דת בכפייה והמאמר מתאר את היחס של היהודים ושל הכנסייה אל המומרים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 1997 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
מסעי הצלב: האירועים ומבצעיהם
 

מחבר:   קנת סטאו

מילות המפתח: מסעי הצלב

ההתקפות של הצלבנים על היהודים במאות ה- 11 וה- 12 לא היו תוצר לוואי מקרי של המלחמה במוסלמים. הצלבנים בקשו ליצור באירופה חברה נוצרית טהורה והיהודים הפריעו לכך לא פחות מהמוסלמים. עם זאת הכותב מדגיש את העובדה כי לא כל המלכים וההגמונים נטלו חלק במעשי הטבח. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 1997 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
מסעי הצלב: הרעיון והתפשטותו
 

מחבר:   קנת סטאו

מילות המפתח: משיחיות, מסעי הצלב

המאמר בוחן את השאלה באיזו מידה היו מסעי הצלב התפרצות שלא ניתן היה לחזותה מראש או שלב בהדרדרות הבטחון היהודי בארצות גרמניה. לדעת הכותב מסעי הצלב בטאו את ההסלמה במאבק המתמשך בין הנצרות לאסלאם ושיקפו תקוות משיחיות נוצריות. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 1997 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
מקומם של מסעי הצלב בדברי ימי ישראל
 

מחבר:   שמעון שוורצפוקס

מילות המפתח: מסעי הצלב, תעודות היסטוריות, היסטוריונים, גזרות נגד יהודים

המאמר חולק על הגישה ההיסטוריוגראפית המתייחסת לגזירות תתנ"ו כאל אירוע המציין מפנה בעל חשיבות יתרה בדברי הימים של היהודים בימי הביניים. לדעת הכותב הרדיפות בשנת תתנ"ו היו בעלות אופי מקומי מובהק ולמרות חומרתן לא עוררו הדים בארצות הקרובות ולא נתפסו כיוצאות דופן במסכת הרדיפות נגד היהודים. במאמר הסבר מדוע בכל זאת קבלו מסעי הצלב חשיבות בהיסטוריוגרפיה היהודית המודרנית. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: תשמ"ט שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית קרן אבי חי
ירושלים והאסלאם
ירושלים והאסלאם
 

מחברות:   מתיה קם , מתיה קם

מילות המפתח: ירושלים באסלאם, מסעי הצלב

המידע בדף זה עוסק בקדושתה של ירושלים לאסלאם ובמעמדה באסלאם בעקבות מסעי הצלב ומלחמתו של צלאח א-דין בצלבנים במאה ה-12. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 1999 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הצלבנים יוצאים לכבוש את ירושלים מידי המוסלמים
 

מחברת:   קציעה אביאלי-טביביאן

מילות המפתח: צלבנים, היסטוריה של ארץ-ישראל בימי הביניים, מסעי הצלב

על הסיבות והמניעים שגרמו לנוצרים רבים כל כך, להיענות לקריאת האפיפיור ולצאת למסעי הצלב. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 1997 שפה: עברית 
 
 נמצאו: 15 פריטים בכל המאגר.
1 - 2 - 3 דפים
אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט