מאגר מידע

  
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מאגר מידע > פריטים של מילת המפתח  משפט

 נמצאו: 7 פריטים בכל המאגר.

טקסט
[2]

תמונה
[0]

ערך לקסיקלי
[5]

וידיאו
[0]

אתרים
[0]
 
 
היסטוריה (2)
משטרים והגות מדינית (9)
מהפכות תרבותיות, פוליטיות וכלכליות (13)
אידיאולוגיות, תנועות וזרמים (3)
דתות והגות דתית (30)
ערים, מדינות ואימפריות (64)
שליטים וממלכות בארץ-ישראל (8)
מלחמות עולם (3)
שואה (52)
המזרח התיכון (44)
יהודים בתפוצות (48)
עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל (14)
מיישוב למדינה (26)
ההיסטוריה של מדינת ישראל (87)
היסטוריה במבט רב-תחומי (72)
היסטוריוגרפיה (36)


הגדרת חשיבות הפריט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
משפט פלילי
 

מחברת:   קציעה אביאלי-טביביאן

מילות המפתח: משפט

קשור לעברות כלפי המדינה, החברה או המוסר.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 1997 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
משפט אזרחי
 

מחברת:   קציעה אביאלי-טביביאן

מילות המפתח: משפט

קשור לעניינים הפרטיים של האזרח וליחסים שבין אדם לאדם.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 1997 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
משפטי לנינגרד
 

מחברת:   אורלי אילני

מילות המפתח: משפט, אסירי ציון, מסורבי עלייה

ב- 16 בדצמבר 1970 נפתח בלניניגרד משפטם של 11 איש שנאשמו בחטיפת מטוס. בדרך זו הם ביקשו להסב את תשומת לב העולם לנעילת השערים בפני היהודים הרוצים לצאת מברית המועצות ולעלות לישראל. /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: 2007 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
משפט הרופאים
 

מחברת:   אורלי אילני

מילות המפתח: רופאים יהודיים, משפט

בינואר 1953, בסוף ימיו של סטאלין, הועמדו לדין במוסקבה תשעה רופאים יהודים והואשמו בחברות ב"כנופיית טרור ציונית" שתכננה "לחסל מנהיגים מובילים של ברית המועצות".  /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: 2007 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
קוד
 

מחברת:   קציעה אביאלי-טביביאן

מילות המפתח: משפט

קיצור המילה הלטינית "קודקס", שפירושה קובץ חוקים.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 1997 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

יד יצחק בן-צבי מכון ליאו בק
תרומת העלייה ממרכז אירופה להתפתחות המשק החברה והתרבות : עולי מרכז אירופה במערכת המשפטית
 

מחבר:   יואב גלבר

מילות המפתח: עלייה חמישית, משפט

המשפטנים שעלו ממרכז אירופה בשנות השלושים נתקלו בקשיי קליטה. הם נדרשו לעמוד בבחינות שפה כתנאי לקבלת רישיון עבודה וממשלת המנדט הערימה קשיים בבחינות לקבלת רשיון עבודה. רק עם קום המדינה השתלבו העולים יוצאי מרכז אירופה במערכת המשפט לדרגותיה השונות. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 1990 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
החוק בדבר החזרת הפקידות המקצועית על כנה מיום 7 באפריל 1933
 

מילות המפתח: גרמניה, משפט

ממשלת הרייך החליטה על החוק הבא המתפרסם בזה. מטרת החוק: החזרת הפקידות המקצועית הלאומית על כנה ופישוט המנהל. בין סעיפי החוק נמצא גם את הסעיף הבא: פקידים שאינם בעלי מוצא ארי, יועברו לגמלאות. במידה שהמדובר בנושאי תפקידי כבוד יש לפטרם מעמדתם. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשל"ח שפה: עברית 
 
 נמצאו: 7 פריטים בכל המאגר.
אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט