מאגר מידע

  
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מאגר מידע > פריטים של מילת המפתח  איינזצגרופן

 נמצאו: 7 פריטים בכל המאגר.

טקסט
[6]

תמונה
[0]

ערך לקסיקלי
[1]

וידיאו
[0]

אתרים
[0]
 
 
היסטוריה (2)
משטרים והגות מדינית (9)
מהפכות תרבותיות, פוליטיות וכלכליות (13)
אידיאולוגיות, תנועות וזרמים (3)
דתות והגות דתית (30)
ערים, מדינות ואימפריות (64)
שליטים וממלכות בארץ-ישראל (8)
מלחמות עולם (3)
שואה (52)
המזרח התיכון (44)
יהודים בתפוצות (48)
עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל (14)
מיישוב למדינה (26)
ההיסטוריה של מדינת ישראל (87)
היסטוריה במבט רב-תחומי (72)
היסטוריוגרפיה (36)


הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
איינזאצגרופאן (Einsatzgruppen)
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: שואה, איינזצגרופן

עוצבות-מיבצע, חטיבות משטרתיות-צבאיות מאנשי משטרת-הביטחון, אשר צורפו לגייסות הצבא הפולש לתחומי ברית-המועצות. מיספרן ארבע וסימנן C, B, A ו-D. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
מעדותה של מרים ברגר על סיוע של האוקראינים לאיינזצגרופן ברצח יהודים בווהלין, אוקראינה, אוגוסט 1941
 

מחבר:   שמואל ספקטור

מילות המפתח: אוקראינה, איינזצגרופן

מעשי הרצח של האיינזצגרופן בוצעו במקרים רבים בסיוע פעיל של האוכלוסיה המקומית. התושבים סייעו לערוך את רשימות היהודים, ואנשי משטרה מקומיים אף השתתפו לעיתים קרובות באקציה. בעדות הבאה מתוארת האקציה בהורוכב שבווהלין (אוקראינה). מדברי העדה, מרים ברגר, ניתן ללמוד על הסיוע הרב שקיבלו הגרמנים במעשיהם. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 1986 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
קטעים מתוך דו"ח מסכם של איינזאצגרופה A – יחידת ההרג הנאצית בצפון בריה"מ הכבושה
 

מילות המפתח: פרעות, איינזצגרופן

קטעים מתוך דו"ח מסכם של איינזאצגרופה A – יחידת ההרג הנאצית בצפון בריה"מ הכבושה, העוסק בייזום אקציות טיהור עצמאי. בדו"ח מפורטים טיהורים ופוגרומים באסטוניה, בלאטביה ובליטא.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשל"ח שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

ספרית פועלים יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
משאיות גז
משאיות גז
 

מילות המפתח: איינזצגרופן, תאי גזים

רצח המונים בידי הנאצים התבצע באופנים ובאמצעים שונים. אחד מהם היה משאית הגז. המשאיות הראשונות הופעלו כנראה כבר בנובמבר 1941. המספר הכללי של הקורבנות שנרצחו במשאיות הוא כ-700,000 נפש. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 1990 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

יד ושם – רשות הזיכרון לשואה ולגבורה. בית הספר המרכזי להוראת השואה
עדות מהנדס המיברקיה קיבך, איינזצגרופה C (כנראה מ- 1941)
 

מחבר:   דורון אברהם

מילות המפתח: איינזצגרופן

עדותו של  מהנדס המיברקיה קיבך, איינזצגרופה C, על השתתפותו בכיתת היורים.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2002 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

ספרית פועלים יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
עוצבות המבצע (Einsatzgruppen) וראשיתו של הפתרון הסופי
 

מילות המפתח: איינזצגרופן

יחידות מבצע של קבוצות רצח ממונעות שפעלו במלחמת העולם השנייה בשטחים כבושים בידי גרמנים. איינזצגרופן הופיעו לראשונה בעת סיפוח אוסטריה לרייך במרס 1938. תפקידן של עוצבות המבצע היה להתקדם בעקבות היחידות הלוחמות ולחסל את האויבים האידיאולוגים. עם הפלישה לברית המועצות, המשימה המרכזית שהוטלה על יחידות האיינזצגרופן היתה השמדת היהודים.   /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 1990 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
מזיכרונותיו של שלום אילתי על האוכלוסיות המקומיות
 

מחבר:   שלום אילתי

מילות המפתח: איינזצגרופן

קטע מספרו של שלום אילתי "לחצות את הנהר", בו מסופר על פעילותן של יחידות המוות שמלאכתם עלתה יפה הודות לליטאים אשר סייעו בשקיקה ובנכונות גדולה – ולמעשה היו המוציאים לפועל של התוכנית הגרמנית. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 1999 שפה: עברית 
 
 נמצאו: 7 פריטים בכל המאגר.
אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט