מאגר מידע

  
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית


 נמצאו: פריט אחד בכל המאגר.

טקסט
[0]

תמונה
[0]

ערך לקסיקלי
[1]

וידיאו
[0]

אתרים
[0]
 
 
היסטוריה (2)
משטרים והגות מדינית (9)
מהפכות תרבותיות, פוליטיות וכלכליות (13)
אידיאולוגיות, תנועות וזרמים (3)
דתות והגות דתית (30)
ערים, מדינות ואימפריות (64)
שליטים וממלכות בארץ-ישראל (8)
מלחמות עולם (3)
שואה (52)
המזרח התיכון (44)
יהודים בתפוצות (48)
עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל (14)
מיישוב למדינה (26)
ההיסטוריה של מדינת ישראל (87)
היסטוריה במבט רב-תחומי (72)
היסטוריוגרפיה (36)


הגדרת חשיבות הפריט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
אליהו בחור
 

מחברת:   קציעה אביאלי-טביביאן

מילות המפתח: בלשנות, בחור, אליהו

אליהו בחור חיבר סימנים המקלים על זכירתם של כללי הניקוד של שווא נע. האותיות המציינות את הסימנים הן א, ב, ג, ד, ו- ה. פירוש הסימנים: א – ראשון - בראש מילה, ב – השני – השני מבין שוואים רצופים, ג – גדולה – אחרי תנועה גדולה לא מוטעמת, ד – דגושה – תחת אות דגושה, ה – הדומות – תחת הראשונה מבין שתי אותיות דומות רצופות.  /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: 1997 שפה: עברית 
 
 נמצאו: פריט אחד בכל המאגר.
אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט