מאגר מידע

  
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית


 נמצאו: 5 פריטים בכל המאגר.

טקסט
[5]

תמונה
[0]

ערך לקסיקלי
[0]

וידיאו
[0]

אתרים
[0]
 
 
היסטוריה (2)
משטרים והגות מדינית (9)
מהפכות תרבותיות, פוליטיות וכלכליות (13)
אידיאולוגיות, תנועות וזרמים (3)
דתות והגות דתית (30)
ערים, מדינות ואימפריות (64)
שליטים וממלכות בארץ-ישראל (8)
מלחמות עולם (3)
שואה (52)
המזרח התיכון (44)
יהודים בתפוצות (48)
עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל (14)
מיישוב למדינה (26)
ההיסטוריה של מדינת ישראל (87)
היסטוריה במבט רב-תחומי (72)
היסטוריוגרפיה (36)


הגדרת חשיבות הפריט

האוניברסיטה העברית. המכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן
ציוני גרמניה וראשיתה של "ברית-שלום" : הציונות הגרמנית כזירה לגיבוש הרעיון הדו-לאומי 1921-1920
 

מחברת:   חגית לבסקי

מילות המפתח: יהודי גרמניה, ציונות סוציאליסטית, מדינה דו-לאומית בישראל ובארץ ישראל

בקרב יהודי גרמניה, ובמיוחד בקרב ציוני גרמניה, בלטו הנטייה לספקנות פוליטית, הפתיחות לרוחות חדשות והרגישות החברתית. המאמר מתאר את הגורמים והתהליכים שהשפיעו על התנועה הציונית בגרמניה ובעיקר את ההשפעה שהייתה למלחמת העולם הראשונה על צמיחתה של ציונות סוציאליסטית מתונה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשמ"ח שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

האוניברסיטה העברית. המכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן
ציוני גרמניה וראשיתה של "ברית-שלום" : צעדים ראשונים
 

מחברת:   חגית לבסקי

מילות המפתח: יהודי גרמניה, ארגונים ציוניים, מדיניות ציונית, מדינה דו-לאומית בישראל ובארץ ישראל

"ברית שלום" הייתה אגודה ארץ-ישראלית אך לתנועה הציונית בגרמניה הייתה השפעה חזקה עליה. מאז הקמתה הקדיש רוברט ולטש עורך ה"יודישה רונדשאו" מקום נרחב להפצתו של רעיון המדינה הדו-לאומית. מאמריו הציגו רעיון זה כעולה בקנה אחד עם המדיניות הציונית הרשמית. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשמ"ח שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

האוניברסיטה העברית. המכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן
ציוני גרמניה וראשיתה של "ברית-שלום": הקונגרס הציוני הי"ד והקמת "ברית-שלום"
 

מחברת:   חגית לבסקי

מילות המפתח: הקונגרס הציוני, ציונות רוויזיוניסטית, ארגונים ציוניים, מדינה דו-לאומית בישראל ובארץ ישראל

על ההשפעה שהייתה לקונגרס הציוני הי"ד על הקמת "ברית שלום". העימות הגלוי והפומבי בין ז'בוטינסקי לבין וייצמן ורופין במה שנוגע לשאלה הערבית הוא שנתן את הדחיפה המכרעת לייסודה של "ברית שלום", משום שנוצר רושם חזק בדבר גיבויה של ההנהגה הוייצמנית לפתרון הדו-לאומי. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשמ"ח שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

האוניברסיטה העברית. המכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן
ציוני גרמניה וראשיתה של "ברית-שלום" : התכנית למדינה דו-לאומית כחלק מן ההיערכות נגד הרוויזיוניזם
 

מחברת:   חגית לבסקי

מילות המפתח: ציונות רוויזיוניסטית, יהודי גרמניה, מדיניות ציונית, מדינה דו-לאומית בישראל ובארץ ישראל

ב- 1925, ערב הקונגרס הציוני הי"ד, החלה להתגבש בקרב ציוני גרמניה תכנית פוליטית מוגדרת בשאלת היחסים עם הערבים. התכנית, שאותה ניסח רוברט ולטש, תקפה את הציונות הרוויזיוניסטית והעמידה כנגדה את רעיון המדינה הדו-לאומית.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשמ"ח שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

האוניברסיטה העברית. המכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן
ציוני גרמניה וראשיתה של "ברית שלום" : שורשיה של התיזה הדו-לאומית בתנועה הציונית
 

מחברת:   חגית לבסקי

מילות המפתח: ציונות, מאורעות תרפ"א-תרפ"ב, מדינה דו-לאומית בישראל ובארץ ישראל

המאורעות שפרצו במאי 1921 העלו את נושא היחסים עם הערבים ועם הבריטים לראש סדר יומה של התנועה הציונית. במאמר תיאור תגובתו של זאב ז'בוטינסקי בהשוואה להשפעה שהייתה למאורעות על מרטין בובר, רוברט ולטש, הנס כהן והוגו ברגמן. אישים אלה העמידו במוקד הציונות את התחייה הרוחנית של העם היהודי ולא את הריבונות המדינית. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשמ"ח שפה: עברית 
 
 נמצאו: 5 פריטים בכל המאגר.
אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט