מאגר מידע

  
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מאגר מידע > פריטים של מילת המפתח  מלחמת ששת הימים

 נמצאו: 22 פריטים בכל המאגר.
1 - 2 - 3 - 4 דפים

טקסט
[14]

תמונה
[8]

ערך לקסיקלי
[0]

וידיאו
[0]

אתרים
[0]
 
 
היסטוריה (2)
משטרים והגות מדינית (9)
מהפכות תרבותיות, פוליטיות וכלכליות (13)
אידיאולוגיות, תנועות וזרמים (3)
דתות והגות דתית (30)
ערים, מדינות ואימפריות (64)
שליטים וממלכות בארץ-ישראל (8)
מלחמות עולם (3)
שואה (52)
המזרח התיכון (44)
יהודים בתפוצות (48)
עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל (14)
מיישוב למדינה (26)
ההיסטוריה של מדינת ישראל (87)
היסטוריה במבט רב-תחומי (72)
היסטוריוגרפיה (36)


הגדרת חשיבות הפריט

תכלת : כתב - עת למחשבה ישראלית
מי רצה במלחמת ששת הימים?
 

מחבר:   מיכאל אורן

מילות המפתח: מלחמת ששת הימים, יחסי ישראל-ערב

סקירת האירועים ההסיטוריים שקדמו לפרוץ מלחמת ששת הימים תוך פולמוס עם הגישה שמייצגים ההיסטוריונים החדשים ולפיה ישראל הייתה מעוניינת במלחמה עם הערבים. המאמר מביא ראיות נגד טענה זו בהסתמך על המסמכים הדיפלומטיים הישראליים מן התקופה שקדמה ל- 5 ביוני 1967. התמונה העולה מן המאמר היא של מדינה ומנהיגות מלאות חששות עמוקים מפני עימות צבאי, ועושות כל שבכוחן כדי למנוע עימות כזה, כמעט בכל מחיר.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: אביב, 1999 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית התפוצות ע"ש נחום גולדמן מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
שישים שנים של שותפות
 

מילות המפתח: מלחמת ששת הימים, יהודי התפוצות, ארץ-ישראל ויהדות התפוצות

על שישים השנים למאבק להקמת מדינת ישראל והכרזת המדינה ועל יחסי ישראל והתפוצות. על הגורמים שחוללו את השינוי בשני העשורים האחרונים, אותם ניתן להגדיר כתקופה של חיפוש אחר סוג חדש של שותפות בין ישראל לבין העם היהודי בתפוצות. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2009 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
מלחמות ישראל
 

מחבר:    ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט

מילות המפתח: מלחמות ישראל, מבצע קדש, מלחמת ששת הימים, מלחמת ההתשה, מלחמת יום הכיפורים, מבצע שלום הגליל, מלחמת השחרור

על מלחמות ישראל: מלחמת העצמאות, מלחמת סיני, מלחמת ששת הימים, מלחמת ההתשה, מלחמת יום הכיפורים ומלחמת שלום הגליל.  /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית קרן אבי חי
יום ירושלים
יום ירושלים
 

מחברת:   מתיה קם

מילות המפתח: מלחמת ששת הימים, יום ירושלים

על יום ירושלים - על ירושלים לפני הקמת המדינה ואחריה, על מלחמת ששת הימים והמלחמה בירושלים ועל חגיגות יום ירושלים. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

האוניברסיטה העברית. המכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן
דעת הקהל והתגובה היהודית בברית - המועצות למלחמת ששת הימים (תיעוד חדש) : דעת הקהל הכללית
 

מחבר:   מרדכי אלטשולר

מילות המפתח: מלחמת ששת הימים, ברית המועצות, דעת קהל

במאמר נבחנות התגובות של דעת הקהל הכללית ושל היהודים בברית המועצות למלחמת ששת הימים. מבדיקת המקורות עולה כי מלחמת ששת הימים נתפסה בעיני רוב האזרחים, לא כעניין של מדיניות חוץ, אלא כמאורע שנוגע לכל אחד מהם ישירות. האמון בכוחו של הצבא הסובייטי התערער ורווחה התחושה שמלחמה עומדת בפתח. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשנ"ח שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

האוניברסיטה העברית. המכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן
דעת הקהל והתגובה היהודית בברית-המועצות למלחמת ששת הימים (תיעוד חדש)
 

מחבר:   מרדכי אלטשולר

מילות המפתח: מלחמת ששת הימים, ברית המועצות, דעת קהל

המאמר סוקר את המקורות השונים העומדים בפני החוקר הרוצה לבחון את דעת הקהל הכללית ואת התגובה היהודית למלחמת ששת הימים. המקורות הם: כלי התקשורת הסובייטים שמגמתם אנטי ישראלית, זכרונות ועדויות שמסרו אנשים שעזבו את ברה"מ ושראייתם היא לעתים רטרו-ספקטיווית, ודיווחים של מזכירי המפלגה הקומוניסטית במקומות השונים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשנ"ח שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

האוניברסיטה העברית. המכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן
דעת הקהל והתגובה היהודית בברית-המועצות למלחמת ששת הימים (תיעוד חדש) : תגובת האוכלוסייה היהודית
 

מחבר:   מרדכי אלטשולר

מילות המפתח: אנטישמיות, מלחמת ששת הימים, יהודי ברית המועצות

למלחמת ששת הימים היתה השלכה ישירה על יהודי ברית-המועצות. המאמר מתאר את התגובות האנטישמיות בחברה הסובבת, את היהודים שחששו לגורלם ותקפו את מדינת ישראל ואת היהודים שהמלחמה זקפה את גאוותם. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשנ"ח שפה: עברית 
 
 נמצאו: 22 פריטים בכל המאגר.
1 - 2 - 3 - 4 דפים
אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט