מאגר מידע

  
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מאגר מידע > פריטים דומים של  לאומיות

 נמצאו: 18 פריטים בתיקייה זו. קיימים פריטים נוספים בתיקיות המשנה.
1 - 2 - 3 דפים

טקסט
[9]

תמונה
[7]

ערך לקסיקלי
[2]

וידיאו
[0]

אתרים
[0]
 
 
היסטוריה (2)
משטרים והגות מדינית (9)
מהפכות תרבותיות, פוליטיות וכלכליות (13)
אידיאולוגיות, תנועות וזרמים (3)
דתות והגות דתית (30)
ערים, מדינות ואימפריות (64)
שליטים וממלכות בארץ-ישראל (8)
מלחמות עולם (3)
שואה (52)
המזרח התיכון (44)
יהודים בתפוצות (48)
עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל (14)
מיישוב למדינה (26)
ההיסטוריה של מדינת ישראל (87)
היסטוריה במבט רב-תחומי (72)
היסטוריוגרפיה (36)


הגדרת חשיבות הפריט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
צמיחת משטרים טוטליטריים באירופה : עיקרי האידיאולוגיה הנאצית
 

מחברת:   קציעה אביאלי-טביביאן

מילות המפתח: אנטישמיות, נאציזם, גזענות, תעמולה נאצית, לאומיות

המרכיבים המרכזיים באידיאולוגיה של המפלגה הנציונל-סוציאליסטית היו הגזענות האנטישמיות והלאומנות.   /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 1999 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
הלאומיות היהודית כלאומיות אתנית
 

מחבר:   גדעון שמעוני

מילות המפתח: קבוצות אתניות, לאומיות

המאמר בוחן את תופעת הלאומיות היהודית וכיצד התהוותה תוך דיון בזיקה שבין המושג אתניות למושג לאומיות. לכל הדעות האתניות, במובן של השתייכות חברתית, מובלעת בתוך התודעה הלאומית אך בתודעה הלאומית נוספת תביעה לחפיפה בין היחידה האתנית לבין המסגרת המדינית. כמו כן המאמר בוחן את התהוות הלאומיות היהודית על רקע המודרניזציה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: תשנ"ז - 1996 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
מקורפורציה לאומה : יהודים כמיעוט אתני במזרח אירופה
 

מחבר:   ישראל ברטל

מילות המפתח: מיעוטים, יהודים, לאומיות

המאמר בוחן את מיקומם של היהודים בחברה המזרח אירופית ואת האופן שבו הוא משתקף בהיסטוריוגרפיה. ההיסטוריון שמעון דובנוב רואה הקבלה בין הארגון הקורפרטיבי היהודי לבין הארגונים החברתיים בסביבה הלא יהודית בעוד שההיסטוריון בן ציון דינור הבליט את השוני והזרות שבין היהודים לבין סביבתם האירופית. במאמר ניתוח התמורות שחלו מאז המאה ה- 16 שבה היו היהודים גוף קורפרטיבי בתוך המבנה הקורפרטיבי הכללי ועד המאה ה- 20 שבה היו לאום שונה ונפרד בתך מציאות רב לאומית. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: תשס"א - 2000 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

זמנים : רבעון להיסטוריה
פולחן החייל המת: בתי-קברות לאומיים ותחייה לאומית
 

מחבר:   ג'ורג' מוסה

מילות המפתח: הנצחה, מלחמת העולם הראשונה, חיילים, בתי קברות, לאומיות

לבתי הקברות הצבאיים היה תפקיד בעיצוב התודעה הלאומית. המאמר בוחן את הזיקה שבין הנופלים במלחמת העולם הראשונה לבין התחייה הלאומית הגרמנית, את  חילון המיתוס הנוצרי ואת דרך ההנצחה בבתי הקברות. המאמר משווה בין ההתייחסות לנופלים בגרמניה לבין ההתייחסות אליהם בצרפת.     /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: 1981 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

עם עובד
"אדם סוביטי" סתם אינו בנמצא
 

מחבר:   אריה (לובה) אליאב (בן עמי)

מילות המפתח: לאומיות, אליאב, לובה אריה, יהודי ברית המועצות

בברית המועצות חייב היה כל אדם להיות רשום בתעודת הזהות כבן לאום מסוים. לובה אליאב מתאר את יחסם של השלטונות הסובייטים למיעוטים הלאומיים וללאום היהודי בכללם. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשכ"ה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מכון מנדל למנהיגות
מדינת הלאום, אזרחות דמוקרטית והתווך בין הפרט לכלל
 

מחברת:   גייל טל - שיר

מילות המפתח: חינוך, חברה אזרחית, לאומיות

הכותבת מסבירה את תפקידו של המונופול על החינוך בהתגבשותה של מדינת הלאום. מונופול אשר תורם לגיבושה של זהות לאומית קולקטיבית, אך פוגע בחוסנה של החברה האזרחית שמטרתה להעצים את מקומו של הפרט בתוך המדינה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 2005 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

זמנים : רבעון להיסטוריה
לאומיות ולאומנות
 

מחבר:   ישעיה ברלין

מילות המפתח: לאומיות

במאמר זה בוחן ישעיה ברלין את מהותן של הלאומיות ושל הלאומנות. לפי ברלין הלאומיות היא תופעה אירופית ומודרנית והלאומנות היא ביטוי של ריאקציה להשפלה שחוו עמים בעלי תודעה חברתית. אחת הדוגמאות במאמר היא הלאומנות הגרמנית. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: קיץ, 1983 שפה: עברית 
 
 נמצאו: 18 פריטים בתיקייה זו. קיימים פריטים נוספים בתיקיות המשנה.
1 - 2 - 3 דפים
אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט