מאגר מידע

  
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מאגר מידע > פריטים מתוך ספר  עיראק

 נמצאו: 8 פריטים בכל המאגר.
1 - 2 דפים

טקסט
[8]

תמונה
[0]

ערך לקסיקלי
[0]

וידיאו
[0]

אתרים
[0]
 
 
היסטוריה (2)
משטרים והגות מדינית (9)
מהפכות תרבותיות, פוליטיות וכלכליות (13)
אידיאולוגיות, תנועות וזרמים (3)
דתות והגות דתית (30)
ערים, מדינות ואימפריות (64)
שליטים וממלכות בארץ-ישראל (8)
מלחמות עולם (3)
שואה (52)
המזרח התיכון (44)
יהודים בתפוצות (48)
עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל (14)
מיישוב למדינה (26)
ההיסטוריה של מדינת ישראל (87)
היסטוריה במבט רב-תחומי (72)
היסטוריוגרפיה (36)


הגדרת חשיבות הפריט

האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
הפעילות הציונית : הפעילות הציונית לאחר הקמת מדינת ישראל
 

מחברת:   אסתר מאיר

מילות המפתח: עליות לארץ-ישראל, ארגונים ציוניים, יהודי עיראק

הקמתה של מדינת ישראל פתחה תקופה חדשה בתולדותיה של יהדות עיראק ובתולדות התנועה הציונית בה. במאמר תיאור המתח הפנים קהילתי, ההתלבטות של ממשלת ישראל והנהלת הסוכנות היהודית לגבי העיתוי המתאים לעלייה מעיראק והיקפה הגדול. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשס"ב שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
הפעילות הציונית : מסיום המלחמה ועד הקמת המדינה
 

מחברת:   אסתר מאיר

מילות המפתח: ארגונים ציוניים, יהודי עיראק

ב- 1945 עמדה התנועה הציונית בעיראק  בשיאו של תהליך התבססות ארגוני ורעיוני. במקביל היה עליה להתמודד עם מספר קשיים שאותם המאמר מפרט. המאמר מתאר גם את התפשטות הפעילות לפריפריה, לעיירות ולכפרים מרוחקים ואת הפעילות הציונית בעיר בצרה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשס"ב שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
הפעילות הציונית : בנייתה של התנועה החלוצית
 

מחברת:   אסתר מאיר

מילות המפתח: ארגונים ציוניים, יהודי עיראק

בניית התנועה החלוצית בעיראק הסתייעה במתנדבים ארץ ישראליים לצבא הבריטי ובעובדי "סולל בונה" שסיפקו כיסוי חוקי לפעולות שליחי המוסד לעלייה ב'. המאמר מתאר את גורמי המשיכה של בני הנוער היהודי אל התנועה הציונית ואת המשברים שפקדו אותה במהלך שנות ה- 40 של המאה ה- 20. ככל שעלתה הפופולריות של התנועה הציונית ברחוב היהודי הגבירה המשטרה העיראקית את המצוד אחריה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשס"ב שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
הפעילות הציונית : הקדמה
 

מחברת:   אסתר מאיר

מילות המפתח: ארגונים ציוניים, יהודי עיראק

הפעילות הציונית בעיראק בשנות ה- 20 וה- 30 של המאה ה- 20 לא נבעה ממצוקה, שכן היהודים בעיראק בתקופה זו נהנו משוויון זכויות מלא, אלא מאהבת ציון. בשנות ה- 40, ובמיוחד בעקבות הפרעות ביוני 1941, יש יותר התעוררות לפעילות ציונית או מהפכנית בקרב הצעירים היהודיים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשס"ב שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
היהודים בסביבתם : התקופה המלוכנית עד לעלייה ההמונית
 

מחבר:   נסים קזז

מילות המפתח: יהודי עיראק

המאמר מונה ארבעה גורמים שהרעו את מצב היהודים בעיראק החל משנות השלושים: יחסה השלילי של השיעה ליהודים, עליית הלאומיות הערבית, השפעת האנטישמיות הנאצית והשפעת הסכסוך הישראלי - ערבי בארץ ישראל. בחלק זה של המאמר תיאור הפרעות ביהודים ביוני 1941 במהלך המרד העיראקי בבריטים. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשס"ב שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
היהודים בסביבתם : תקופת הכיבוש והמנדט הבריטי
 

מחבר:   נסים קזז

מילות המפתח: יהודי עיראק

החל מראשית הכיבוש הצבאי הבריטי של עיראק ב- 1914 ועד סיום המנדט הבריטי בעיראק ב- 1932, השתפר מעמדם המשפטי של היהודים והם נהנו משוויון זכויות כמעט מלא. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשס"ב שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
היהודים בסביבתם : היהודים בעיראק אחרי העלייה ההמונית
 

מחבר:   נסים קזז

מילות המפתח: יהודי עיראק

המאמר מתאר את מצבם של יהודי עיראק לאחר העלייה ההמונית ממנה. היהודים שנשארו לחיות בעיראק ידעו תקופות של שגשוג כלכלי ורגיעה וגם תקופות של פחד וגזרות. בשנות השבעים חדלה הקהילה היהודית בעיראק להתקיים. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשס"ב שפה: עברית 
 
 נמצאו: 8 פריטים בכל המאגר.
1 - 2 דפים
אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט