תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית לעמוד הבית מאגר תולדוט אתר ההיסטוריה
מאגר מידע > פריטים דומים של  דרישה (ויזוב)

 נמצאו: 104 פריטים בתיקייה זו. קיימים פריטים נוספים בתיקיות המשנה.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 15 דפים

טקסט
[54]

תמונה
[31]

ערך לקסיקלי
[4]

וידיאו
[15]

אתרים
[0]
 
 
היסטוריה (2)
משטרים והגות מדינית (9)
מהפכות תרבותיות, פוליטיות וכלכליות (13)
אידיאולוגיות, תנועות וזרמים (3)
דתות והגות דתית (30)
ערים, מדינות ואימפריות (64)
שליטים וממלכות בארץ-ישראל (8)
מלחמות עולם (3)
שואה (52)
המזרח התיכון (44)
יהודים בתפוצות (48)
עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל (14)
מיישוב למדינה (26)
ההיסטוריה של מדינת ישראל (87)
היסטוריה במבט רב-תחומי (72)
היסטוריוגרפיה (36)


הגדרת חשיבות הפריט

בית התפוצות ע"ש נחום גולדמן
המאבק היהודי : התנועה הלאומית של יהודי ברית המועצות בשנים 1989-1969 : מבוא
 

מחבר:   מיכאל בייזר

מילות המפתח: זהות יהודית, יהודי ברית המועצות

המאמר סוקר את מצבם של יהודי ברית המועצות לאחר מלחמת העולם השניה, הקמתן של קבוצות ציוניות ראשונות בשנות החמישים ומעצרים ורדיפות מצד השלטונות הסובייטיים. במאמר דוגמאות לפעילות הציונית המחתרתית שבאה לידי ביטוי ביצירת קשר עם שליחים ומשלחות מישראל, בפרסומים מחתרתיים (סמאיזדאט) ובארגון עצרות זיכרון באתרי השמדה המונית. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 2007 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

תכלת : כתב - עת למחשבה ישראלית
יעקב בירנבאום והמאבק למען יהדות הדממה : א
 

מחבר:   יוסי קליין הלוי

מילות המפתח: קשרים בין קהילות יהודיות בתפוצות, יהודי ארצות הברית, יהודי ברית המועצות

ב- 1964 הקים יעקב בירנבאום, אז סטודנט צעיר, ארגון בשם "מאבק הסטודנטים למען יהדות ברית המועצות" שסחף אחריו בשנות השישים את כל התנועה האמריקנית לשחרור יהודי ברית המועצות. המאמר מדגיש את זכות הבכורה של בירנבאום בהתעוררות של יהודי ארצות הברית. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: קיץ, תשס"ד שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

תכלת : כתב - עת למחשבה ישראלית
יעקב בירנבאום והמאבק למען יהדות הדממה : ב
 

מחבר:   יוסי קליין הלוי

מילות המפתח: יהודי ארצות הברית, יהודי ברית המועצות

המאמר מתאר את מניעיו של יעקב בירנבאום ודרכי הפעולה שנקט במאבק למען יהודי ברית המועצות. בירנבאום סבר כי יש להפעיל לחץ על הממסד היהודי האמריקני, מצד אחד, ולעודד את רוחם של היהודים בברית המועצות, מצד שני. המאמר מתאר את ההפגנה שהתקיימה ב- 1 במאי 1964.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: קיץ, תשס"ד שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

תכלת : כתב - עת למחשבה ישראלית
יעקב בירנבאום והמאבק למען יהדות הדממה : ג
 

מחבר:   יוסי קליין הלוי

מילות המפתח: יהודי ארצות הברית, יהודי ברית המועצות

המאמר מתאר את מסירותם של הפעילים היהודים בארצות הברית למאבק למען יהודי ברית המועצות ואת ההשפעה שהייתה לפעילות זו על הצעירים היהודיים האמריקניים. המאמר מתמקד בתיאור הפעילות של ארגון הסטודנטים שהקים יעקב בירנבאום. ארגון זה היה בשנים 1971-1964 הארגון היחיד בארצות–הברית שהתמסר בצורה מתמדת למערכה למען יהדות ברית–המועצות. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: קיץ, תשס"ד שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

תכלת : כתב - עת למחשבה ישראלית
יעקב בירנבאום והמאבק למען יהדות הדממה : ד
 

מחבר:   יוסי קליין הלוי

מילות המפתח: קשרים בין קהילות יהודיות בתפוצות, יהודי ארצות הברית, יהודי ברית המועצות

תיאור דרכי הפעולה של ארגון הסטודנטים שהקים יעקב בירנבאום למען יהודי ברית המועצות. מטרת הארגון שפעל בסוף שנות ה- 60 ותחילת שנות ה- 70 של המאה ה- 20 הייתה לא רק להקל על מצוקת היהודים שחיו תחת משטר קומוניסטי שפגע בזכויות האדם, אלא לפעול למען יציאתם מברית המועצות. המאמר מתאר את המתח בין החזון והלהט של הסטודנטים לבין החששות מצד הממסד היהודי האמריקני.   /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: קיץ, 2004 התשס"ד שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

תכלת : כתב - עת למחשבה ישראלית
יעקב בירנבאום והמאבק למען יהדות הדממה : ה
 

מחבר:   יוסי קליין הלוי

מילות המפתח: קשרים בין קהילות יהודיות בתפוצות, יהודי ארצות הברית, יהודי ברית המועצות

המאמר מתאר את השפעת הניצחון הישראלי במלחמת ששת הימים על המאבק של מסורבי העלייה בברית המועצות ועל הקשר שנוצר בינם לבין הסטודנטים היהודיים בארצות הברית. הסטודנטים אימצו את מסורבי העלייה למרות התנגדות הממסד היהודי האמריקני. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: קיץ, תשס"ד שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

תכלת : כתב - עת למחשבה ישראלית
יעקב בירנבאום והמאבק למען יהדות הדממה : ו
 

מחבר:   יוסי קליין הלוי

מילות המפתח: קשרים בין קהילות יהודיות בתפוצות, יהודי ארצות הברית, יהודי ברית המועצות

במהלך שנות ה- 70 של המאה ה- 20 הועמדה הדאגה לגורל היהודים בברית המועצות בראש סדר היום הציבורי של יהדות ארצות הברית. המאמר מתאר את המפנה שחל בפעילותו של הממסד היהודי האמריקני, האיחוד הארגוני ופעולות המחאה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: קיץ, תשס"ד שפה: עברית 
 
 נמצאו: 104 פריטים בתיקייה זו. קיימים פריטים נוספים בתיקיות המשנה.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 15 דפים