מאגר מידע

מאגר מידע > עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל > העלייה הגדולה


עלית יהודי תימן – "על כנפי נשרים" / "מרבד הקסמים" | מחברים: חיה רגב; אביגיל אורן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים

מבצע העלאת יהדות תימן (ינואר 1949)

גם לפני קום המדינה עלו יהודים מתימן לארץ ישראל. לאחר החלטת כ"ט בנובמבר החלו התושבים הערבים בעַדן שהתנגדו להחלטה זו לפרוע ביהודים (בעדן ישבו אז כשמונת אלפים יהודים). ואז התעורר חשש לגורלם ולגורל שאר יהודי תימן שהיו מפוזרים בכפריה.
במאי 1949 עלה לשלטון בתימן אִמַאם חדש, והוא הִתיר ליהודי תימן לעלות למדינת ישראל. הוחל אפוא במשא ומתן עם הבריטים ששלטו אז בעדן, כדי לאפשר טיסות מעדן לישראל.
כך החל מבצע "מרבד הקסמים", שכונה גם "על כנפי נשרים". באותו מבצע הועברו רוב יהודי תימן לעדן ומשם הוטסו למדינת ישראל.

עליה מפולין או מתימן (1949)

הידיעות על מתן היתרי עלייה ליהודים על-ידי ממשלת פולין והאימאם של תימן הגיעו באותו זמן.
בהנהלת הסוכנות היהודית דנו בשאלה אם להעדיף עלייה מתימן על עלייה מפולין, או לצמצם את העלייה מכל הארצות, הדיעות היו חלוקות:
* יצחק גרינבוים טען שיש להגביל את העלייה מתימן בגלל השיעור הגבוה של החולים בקרב יהודיה.
* הרב גולד וברל לוקר טענו, שמדובר בשאלה של חיים ומוות ומוטב שיבואו לארץ מאשר שיישארו בתימן.
* דוד בן-גוריון התערב בוויכוח ותבע להאיץ את העלייה מתימן. ואמנם, בשנת 1949 עלו ארצה שלושים וחמישה אלף עולים.

יהדות תימן מתחסלת (נובמבר 1949)


© מתוך: עיתון מעריב. 12.11.1949

העיתונות על עליית תימן (נובמבר 1949)

ידיעה של כתב ה"ניו יורק הֵרַלד טריבּיון" העיתון בעַדן:

"ארבעים אלף – חמישים אלף – כל יהדות תימן מצטופפים במושבה הבריטית של עדן ומצפים לעלייתם ארצה. הם מוּטסים ללוד במטוסי "סקַיימַסטר" אמריקנים בקצב של חמש מאות ליום. בארץ הם יועסקו בעיקר בעבודה חקלאית ובמלאכה."

© מתוך: עיתון ניו יורק הרלד טריביון. עדן. 11.1949.

על כנפי נשרים (1949)

גולדה מאיר מתארת בזכרונותיה את העלאת יהודי תימן:

"ב-1947, ימים אחדים אחרי שהחליט האו"ם על החלוקה, הורע מצב יהודי תימן. אלפים מיהודי תימן – ששמעו כי סוף-סוף קמה מדינת ישראל – נטלו בייאושם ובאימתם את גורלם בידיהם לבסוף וברחו. הם הלכו בקבוצות של שלושים או ארבעים איש, סבלו התנפלויות של שודדים ערבים. אכלו רק פיתה, דבש ותמרים ככל שיכלו לשאת ושילמו כופר מופרז לנסיכויות המדבריות השונות שבהן עברו – בעד כל נפש אדם, עולל שנולד וספר תנ"ך. רובם הגיעו לעַדן ולמחנות שאורגנו שם בשבילם על ידי ועד הג'וינט ושבהם פעלו רופאים ועובדים סוציאליים מישראל; שם החליפו כוח, התפללו, וקראו בספרי התנ"ך שלהם. אך הואיל והמצרים חסמו את תעלת סואץ לשיִט ישראלי, הרי יכלו להגיע לישראל בדרך אחת בלבד – וזו הייתה דרך האוויר. בכל יום ויום הוטסו לישראל חמש מאות או שש מאות יהודים תימנים במבצע שעד מהרה נודע בשם "מרבד הקסמים"! רכבת אווירית זו נמשכה כל שנת 1949, ועד שהסתיימה הביאה לישראל ארבעים ושמונה אלף יהודים תימנים. לפעמים הייתי נוסעת ללוד ומסתכלת במטוסים מעדן בנחיתתם, משתוממת על כוח הסבל והאמונה של נוסעיהם התשושים. "ראית כבר פעם אווירון?" שאלתי קשיש אחד מגוּדל זקן. "לא," השיב. "אבל אתה לא פחדת לטוס?" הוספתי לשאול. "לא," חזר ואמר בתוקף רב. "הכול כתוב בתנ"ך. בישעיה. 'ואשא אתכם על כנפי נשרים'."

© מתוך: מאיר, גולדה. (1975). חיי. תל אביב: ספריית מעריב.

קראו עוד:

עליה וקליטה - קיבוץ גלויות
עלית יהודי תימן – "על כנפי נשרים" / "מרבד הקסמים" (פריט זה)
מבצע עזרא ונחמיה – עליית יהודי עיראק
העליה ממזרח אירופה
העליה מצפון אפריקה
מחנות העולים והמעברות
התיישבות העולים בראשית שנות החמישים
החינוך בישראל הצעירה

 

 


ביבליוגרפיה:
כותר: עלית יהודי תימן – "על כנפי נשרים" / "מרבד הקסמים"
שם תקליטור: הקמת המדינה ושנותיה הראשונות
מחברים: רגב, חיה ; אורן, אביגיל
תאריך: 1995
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המעבדה לטכנולוגית ידע
הערות: 1. ריכוז פרוייקט: חיה רגב, מנהלת אגף לימודי חברה, האגף לתכניות לימודים, משרד החינוך התרבות והספורט.
ד"ר אביגיל אורן, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
2. אפיון הסביבה הלימודית ופיתוח קובץ מידע: ד"ר אביגיל אורן, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
3. ייעוץ מדעי: ד"ר נתנאל לורך, הקמת המדינה ומלחמת העצמאות. ד"ר דן גלעדי, עלייה וכלכלה בשנות החמישים. ד"ר מרדכי בראון וד"ר זכי שלום, מדיניות חוץ ובטחון בשנות החמישים.
4. לאור העלאת החומרים לאינטרנט נוספו קטעי קישור שנכתבו ע"י אלון סילפין.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית