מאגר מידע

  
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מאגר מידע > פריטים דומים של  דרישה (ויזוב)

 נמצאו: 104 פריטים בתיקייה זו. קיימים פריטים נוספים בתיקיות המשנה.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 15 דפים

טקסט
[54]

תמונה
[31]

ערך לקסיקלי
[4]

וידיאו
[15]

אתרים
[0]
 
 
היסטוריה (2)
משטרים והגות מדינית (9)
מהפכות תרבותיות, פוליטיות וכלכליות (13)
אידיאולוגיות, תנועות וזרמים (3)
דתות והגות דתית (30)
ערים, מדינות ואימפריות (64)
שליטים וממלכות בארץ-ישראל (8)
מלחמות עולם (3)
שואה (52)
המזרח התיכון (44)
יהודים בתפוצות (48)
עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל (14)
מיישוב למדינה (26)
ההיסטוריה של מדינת ישראל (87)
היסטוריה במבט רב-תחומי (72)
היסטוריוגרפיה (36)


הגדרת חשיבות הפריט

אוניברסיטת בן גוריון בנגב. המרכז למורשת בן גוריון
גורמי ההתעוררות הלאומית היהודית : הגורמים החיוביים
 

מחברים:   בנימין פינקוס , בנימין פינקוס

מילות המפתח: לאומיות יהודית, יהודי ברית המועצות

על הגורמים החיוביים בתהליך ההתעוררות הלאומית בקרב יהודי ברית המועצות. בין הגורמים היו פגישות עם יהודים וישראלים מחוץ-לארץ, תחושת הקירבה במפגש עם יהודים אחרים, פעילות תרבותית יהודית עצמית ופעילות דתית. גורמים נוספים היו הקמתה של מדינת ישראל, מלחמותיה ופעילותה למען יהודי ברית-המועצות. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 1993 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

אוניברסיטת בן גוריון בנגב. המרכז למורשת בן גוריון
המאבק למען יהודי ברית - המועצות בעולם ובמדינת ישראל
 

מחבר:   בנימין פינקוס

מילות המפתח: זכויות הפרט, יחסים בין גושיים, יהודי ברית המועצות

המאמר בוחן את השפעת היחסים הבין-גושיים על מצבם של היהודים בברית-המועצות ועל אפשרותם להגירה חופשית. בחלק הראשון של המאמר נבחנת מדיניות החוץ האמריקנית והשפעתה על מדיניות החוץ הסוביטית בכל הנוגע לזכויות האדם. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 1999 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

אוניברסיטת בן גוריון בנגב. המרכז למורשת בן גוריון
המאבק למען יהודי ברית - המועצות בעולם ובמדינת ישראל : הפעילות של מדינת ישראל למען יהודי ברית - המועצות
 

מחבר:   בנימין פינקוס

מילות המפתח: ארגונים יהודיים, ישראל ויהדות התפוצות, ארגונים ציוניים, יהודי ברית המועצות

על הפעילות של מדינת ישראל באמצעות ארגונים ממלכתיים וציבוריים למען העלייה של יהודי ברית-המועצות ועל מערכת היחסים בין הארגונים השונים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 1999 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

אוניברסיטת בן גוריון בנגב. המרכז למורשת בן גוריון
המאבק למען יהודי ברית - המועצות בעולם ובמדינת ישראל : פעילות התפוצות היהודיות בעולם למען יהודי ברית - המועצות
 

מחברים:   בנימין פינקוס , בנימין פינקוס

מילות המפתח: ארגונים יהודיים, קשרים בין קהילות יהודיות בתפוצות, יהודי ברית המועצות

הפעילות של הארגונים היהודיים בתפוצות למען יהודי ברה"מ מתחילה במקביל לפעילות של מדינת ישראל. במאמר מתוארת הפעילות בארצות השונות החל משנות ה- 60. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 1999 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

הספריה הציונית
מדיניות ההגירה הסובייטית בשנות השישים והשבעים
 

מחבר:   ברוך גור-גורביץ

מילות המפתח: הגירה, יחסים בין גושיים, מסורבי עלייה

על העליות והירידות במדיניות ההגירה הסובייטית וההשפעה שהייתה ליחסים עם ארה"ב על מדיניות זו. המאמר סוקר את מדיניות הרפטריאציה (שיבה למולדת) ואיחוד המשפחות בימי חרושצ'וב ועד לסגירת השערים בשנות השמונים. מדיניות ההגירה נבחנת מנקודת המבט של השלטונות הסובייטים, תוך הבחנה בין הרוב היהודי לבין הפעילים הציוניים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 2003 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

האוניברסיטה העברית. המכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן
דעת הקהל והתגובה היהודית בברית-המועצות למלחמת ששת הימים (תיעוד חדש) : תגובת האוכלוסייה היהודית
 

מחבר:   מרדכי אלטשולר

מילות המפתח: אנטישמיות, מלחמת ששת הימים, יהודי ברית המועצות

למלחמת ששת הימים היתה השלכה ישירה על יהודי ברית-המועצות. המאמר מתאר את התגובות האנטישמיות בחברה הסובבת, את היהודים שחששו לגורלם ותקפו את מדינת ישראל ואת היהודים שהמלחמה זקפה את גאוותם. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשנ"ח שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב
דת ולאומיות ביהדות ברית - המועצות : תופעת החזרה - בתשובה לאחר תקופת סטלין
 

מחבר:   בנימין פינקוס

מילות המפתח: יהודי ברית המועצות, בעלי תשובה (יהדות)

במאמר תיאור תופעת החזרה בתשובה ביהדות ברית - המועצות לאחר תקופת סטלין, תוך הבחנה בין השלבים השונים, ניתוח הסיבות לתופעה ובחינת ממדיה בהקשר ההיסטורי הכללי של תולדות היהודים בברית - המועצות.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשנ"ב, 1992 שפה: עברית 
 
 נמצאו: 104 פריטים בתיקייה זו. קיימים פריטים נוספים בתיקיות המשנה.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 15 דפים
אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט