תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית לעמוד הבית מאגר תולדוט אתר ההיסטוריה
מאגר מידע > פריטים דומים של  אלפרד ולנסי (1943-1878)

 נמצאו: 34 פריטים בתיקייה זו. קיימים פריטים נוספים בתיקיות המשנה.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 דפים

טקסט
[22]

תמונה
[4]

ערך לקסיקלי
[7]

וידיאו
[0]

אתרים
[1]
 
 
היסטוריה (2)
משטרים והגות מדינית (9)
מהפכות תרבותיות, פוליטיות וכלכליות (13)
אידיאולוגיות, תנועות וזרמים (3)
דתות והגות דתית (30)
ערים, מדינות ואימפריות (64)
שליטים וממלכות בארץ-ישראל (8)
מלחמות עולם (3)
שואה (52)
המזרח התיכון (44)
יהודים בתפוצות (48)
עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל (14)
מיישוב למדינה (26)
ההיסטוריה של מדינת ישראל (87)
היסטוריה במבט רב-תחומי (72)
היסטוריוגרפיה (36)


הגדרת חשיבות הפריט

האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
הפעילות הציונית : הפעילות הציונית לאחר הקמת מדינת ישראל
 

מחברת:   אסתר מאיר

מילות המפתח: עליות לארץ-ישראל, ארגונים ציוניים, יהודי עיראק

הקמתה של מדינת ישראל פתחה תקופה חדשה בתולדותיה של יהדות עיראק ובתולדות התנועה הציונית בה. במאמר תיאור המתח הפנים קהילתי, ההתלבטות של ממשלת ישראל והנהלת הסוכנות היהודית לגבי העיתוי המתאים לעלייה מעיראק והיקפה הגדול. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשס"ב שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

אוניברסיטת בן גוריון בנגב. המרכז למורשת בן גוריון
המאבק למען יהודי ברית - המועצות בעולם ובמדינת ישראל : הפעילות של מדינת ישראל למען יהודי ברית - המועצות
 

מחבר:   בנימין פינקוס

מילות המפתח: ארגונים יהודיים, ישראל ויהדות התפוצות, ארגונים ציוניים, יהודי ברית המועצות

על הפעילות של מדינת ישראל באמצעות ארגונים ממלכתיים וציבוריים למען העלייה של יהודי ברית-המועצות ועל מערכת היחסים בין הארגונים השונים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 1999 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

האוניברסיטה העברית. המכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן
ציוני גרמניה וראשיתה של "ברית-שלום"
 

מחברת:   חגית לבסקי

מילות המפתח: יהודי גרמניה, ארגונים ציוניים

בין מייסדיה וחבריה של אגודת "ברית-שלום" ששמה לה למטרה את הקמת מדינה דו לאומית, בלטו אינטלקטואלים יוצאי מרכז אירופה בכלל וגרמניה בפרט. המאמר בוחן את הזיקה של האגודה לתנועה הציונית בגרמניה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשמ"ח שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

האוניברסיטה העברית. המכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן
ציוני גרמניה וראשיתה של "ברית- שלום": הרקע להקמתה של "ברית-שלום"
 

מחברת:   חגית לבסקי

מילות המפתח: ציונות רוויזיוניסטית, עלייה רביעית, ארגונים ציוניים

על הקמתה של "ברית שלום" הן כתגובה לשגשוג הכלכלי בארץ-ישראל בתקופת העלייה הרביעית והן כתגובה להתארגנותה של האופוזיציה הרוויזיוניסטית בציונות. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשמ"ח שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

האוניברסיטה העברית. המכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן
ציוני גרמניה וראשיתה של "ברית-שלום": הקונגרס הציוני הי"ד והקמת "ברית-שלום"
 

מחברת:   חגית לבסקי

מילות המפתח: הקונגרס הציוני, ציונות רוויזיוניסטית, ארגונים ציוניים, מדינה דו-לאומית בישראל ובארץ ישראל

על ההשפעה שהייתה לקונגרס הציוני הי"ד על הקמת "ברית שלום". העימות הגלוי והפומבי בין ז'בוטינסקי לבין וייצמן ורופין במה שנוגע לשאלה הערבית הוא שנתן את הדחיפה המכרעת לייסודה של "ברית שלום", משום שנוצר רושם חזק בדבר גיבויה של ההנהגה הוייצמנית לפתרון הדו-לאומי. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשמ"ח שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

האוניברסיטה העברית. המכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן
ציוני גרמניה וראשיתה של "ברית-שלום" : צעדים ראשונים
 

מחברת:   חגית לבסקי

מילות המפתח: יהודי גרמניה, ארגונים ציוניים, מדיניות ציונית, מדינה דו-לאומית בישראל ובארץ ישראל

"ברית שלום" הייתה אגודה ארץ-ישראלית אך לתנועה הציונית בגרמניה הייתה השפעה חזקה עליה. מאז הקמתה הקדיש רוברט ולטש עורך ה"יודישה רונדשאו" מקום נרחב להפצתו של רעיון המדינה הדו-לאומית. מאמריו הציגו רעיון זה כעולה בקנה אחד עם המדיניות הציונית הרשמית. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשמ"ח שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

אוניברסיטת תל אביב. המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן
בין השתלבות לייחוד : תפיסת האמנציפציה בשיח הפוליטי של יהודי גרמניה
 

מחבר:   גיא מירון

מילות המפתח: ארגונים יהודיים, יהודי גרמניה, ארגונים ציוניים, אמנסיפציה (יהודים)

על הקמתה של 'האגודה המרכזית של האזרחים הגרמנים בני האמונה היהודית' (ה-Central Verein). הקמת האגודה באה בראש ובראשונה לבסס את האמנציפציה ולחזקה אל מול האיום שהציבה בפניה האנטישמיות החדשה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 2006 שפה: עברית 
 
 נמצאו: 34 פריטים בתיקייה זו. קיימים פריטים נוספים בתיקיות המשנה.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 דפים