מאגר מידע
מאגר מידע > דתות והגות דתית > מפגשים ועימותים בין-דתיים > מסעות הצלב
מאגר מידע > שליטים וממלכות בארץ-ישראל > תקופת השלטון הצלבני

התפרוסת היישובית והכלכלית - הכפר והעיר

יד יצחק בן-צביכתר הוצאה לאור

ארבעה היו תחומיה העיקריים של כלכלת ארץ-ישראל בתקופה הצלבנית: החקלאות, הסחר הבינלאומי, המסחר המקומי והאומנויות. החלוקה בין הכפר לבין העיר היתה זו שבין העיסוק בחקלאות לבין שלושת התחומים האחרים. אולם היתה זו גם חלוקה חברתית, שהרי הפרנקים ישבו כמעט אך-ורק בעיר (להוציא כמה כפרים ומבצרים). רוב המוסלמים והנוצרים-המזרחים ישבו, לעומת זאת, בכפר ועסקו בחקלאות. זו פרנסה את משפחת האיכר ואת משפחת מנצלו האציל בעל הקרקע הצלבני.

מה היתה השפעת הכיבוש הצלבני על כלכלת הארץ? בכפר ובחקלאות נראה כי השפעתו היתה זעומה. עם זאת חולל הכיבוש מהפכה בבעלות על הקרקעות. אלה עברו לידי הפרנקים ממעמד האצולה שהחליפו את בעלי הקרקעות הגדולים של התקופה הקודמת וביטלו את רכושם של הפלאחים הפשוטים. האחרונים לא נושלו אמנם מאדמותיהם, אולם אלה לא היו עוד בבעלותם אלא בחזקתם, בחינת חוכרים-צמיתים המחזיקים מן הבעלים הפרנקים. כיוון שהפלאחים לשעבר המשיכו לעבד את קרקעותיהם, לא ניכר שידוד מערכות בתחום העשייה החקלאית. הצלבנים הקימו אמנם מערכת חדשה של מנהל כפרי, אולם גם בה ניכרו היטב השפעותיו של המנהל המוסלמי הקודם.

בדומה לכך, גם העיר הצלבנית היתה מבחינה פיסית, ובמידה רבה מבחינה דימוגראפית, המשך קודמתה המוסלמית. עם זאת היה הבדל מהותי בין השפעת הכיבוש הצלבני על הכפר והעיר. לגבי הכפר אפשר לדבר על קפאון ואפילו על ירידה דימוגראפית ובוודאי שאין להניח פיתוח טכנולוגי. אולם לאחר הכיבוש הצלבני חל מפנה משמעותי בהיקפן של ערי הארץ ובמעמדן. עם התרכזותה של השכבה השלטת, הפרנקים, בערי הממלכה ושילובן של ערי-החוף במערכת הסחר הבינלאומי הגדול זכו ערי הארץ במאות השתים-עשרה והשלוש-עשרה לפריחה דימוגראפית וכלכלית שכמותה לא ידעו במשך מאות השנים הבאות.

לחלקים נוספים של המאמר:
התפרוסת היישובית והכלכלית - הכפר והעיר (פריט זה)
התפרוסת היישובית והכלכלית - הכפר והעיר : הכפר בתקופה הצלבנית
התפרוסת היישובית והכלכלית - הכפר והעיר : העיר הצלבנית
התפרוסת היישובית והכלכלית - הכפר והעיר : השוק והמסחר


ביבליוגרפיה:
כותר: התפרוסת היישובית והכלכלית - הכפר והעיר
שם ספר: ההיסטוריה של ארץ-ישראל
עורך הספר: הר, משה דוד
תאריך: 1985-1981
הוצאה לאור : יד יצחק בן-צבי; כתר הוצאה לאור
הערות: 1. כרך א: מבואות, התקופות הקדומות (מהתקופות הפריהיסטוריות עד סוף האלף השני לפני הספירה). עורך הכרך - ישראל אפעל. 1982.
2. כרך ב: ישראל ויהודה בתקופת המקרא (המאה השתים עשר-332 לפני הספירה). עורך הכרך - ישראל אפעל. 1984.
3. כרך ג: התקופה ההלניסטית ומדינת החשמונאים (37-322 לפני הספירה). עורך הכרך - מנחם שטרן. 1981.
4. כרך ד: התקופה הרומית ביזנטית, שלטון רומי מהכיבוש ועד מלחמת בן כוסבה (63 לפני הספירה-135 לספירה). עורך הכרך - מנחם שטרן. 1984.
5. כרך ה: התקופה הרומית ביזנטית: תקופת המשנה והתלמוד והשלטון הביזנטי. (640-70). 1985.
6. כרך ו: שלטון המוסלמים והצלבנים (1291-634). עורך הכרך - יהושע פראוור. 1981.
7. כרך ז: שלטון הממלוכים והעות'מאנים (1804-1260). עורך הכרך - אמנון כהן. 1981.
8. כרך ח: שלהי התקופה העות'ומנית (1917-1799). עורכי הכרך - יהושע בן אריה, ישראל ברטל. 1983.
9. כרך ט: המאנדאט והבית הלאומי (1947-1917). עורכי הכרך - יהושע פורת, יעקב שביט. 1981.
10. כרך י': מלחמת העצמאות (1949-1947). עורך הכרך - יהושע בן אריה. 1983.
הערות לפריט זה:

1. הפריט לקוח מתוך הכרך השישי בסדרה.

| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית